Prawo finansów publicznych - strona 2

Prawo podatkowe - Rodzaje podatków

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756

Prawo podatkowe Prawo podatkowe - główną rolę pełnią podatki. Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorząd...

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Prawo ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych - ma zagwarantować świadczenia dla osób odchodzących na emeryturę. Wymagalne jest osiągnięcie określonego stażu pracy, opłacenie stawek, osiągnięcie wieku emerytalnego ( 62 k, 65 m). Od emerytury należy odróżnić opiekę społeczną - kryteri...

Procedura budżetowa - Budżet samorządowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Procedura budżetowa Ustawa budżetowa określa planowaną (preli­minowaną) wysokość dochodów i wydatków państwa. Ustalenia te są kiero­wane do organów administracji rządowej, które mają uprawnienia do groma­dzenia i wydatkowania środków budżetowych w ciągu roku kalendarzowego. W ujęciu normatywnym ust...

Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Sposób powiązania budżetu z podmiotami gospodarczymi Metoda brutto tzn., że wszystkie wydatki jednostek budżetowych są pokrywane z budżetu, a wszystkie uzyskane przez nie wpływy - zasilają budżet Metoda netto - powiązanie za pomocą wyniku finansów. Powiązanie z budżetem przedsiębiorstw te które maj...

Struktura finansów publicznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

Struktura systemu finansów publicznych. Fin.publ. tworzą złożony system w przekroju … podmiotowym organizacyjnym prawnym instytucjonalnym instrumentalnym i in. Dochody publiczne - przejęte przez państwo (samorząd) oznaczają definitywne, czyli bezzwrotne, zasilanie finansowe wł. publicznych Źr...

Zasady podatkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1505

Podejście Adolfa Wagnera do zasad podatkowych niewiel e straciło na aktualności i uznawane jest przez współczesną naukę o fin.publ. Zasady fiskalne zasada wydajności … podatki winny być wydajnym źródłem dochodów wł.publ. (państwo powinno sięgać do odpowiedniego przedmiotu opodatkowania, który dost...

Finanse publiczne - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

Finanse publiczne stanowią zespół zjawisk związanych z gromadzeniem i podziałem środków pieniężnych przez organy wł.publ. w związku z wykonywaniem ich funkcji. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności: pobieranie i ...

Sektory finansów publicznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

Do sektora finansów publicznych zalicza się: organy władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent) organy administracji rządowej (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, R...

Zasady gospodarki budżetowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Zasady gospodarki budżetowej - są wysuwane pod adresem polityki budżetowej Techniczno - budżetowe Zasada jednoroczności - na okres 1 roku Zasada przejrzystości Zasada jawności - powinien być prezentowany opinii publicznej Ekonomiczne Z...

Prawo finansów publicznych - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 938

Ustawy: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych. Ustawa budżetowa na rok … . Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ustawy podatkowe ...