Prawo finansów publicznych - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansów publicznych - wykłady  - strona 1 Prawo finansów publicznych - wykłady  - strona 2 Prawo finansów publicznych - wykłady  - strona 3

Fragment notatki:

Ustawy: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych.
Ustawa budżetowa na rok … .
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawy podatkowe (wiele).
Ustawa z dnia 19.03.2004 r. - Prawo celne.
Ustawa z dnia 19.03.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne.
Ustawa z dnia 27.07.2002 r. - Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Finanse publiczne (def. Gaudameta) - jest to gałąź/dziedzina prawa publicznego, (umiejscowienie w sferze prawa publicznego) której przedmiotem jest badanie norm dotyczących publicznych zasobów pieniężnych i operacji tymi zasobami (ich gromadzenia i wydatkowania). Oprócz klasycznej definicji, wyróżnia się prawo finansowe we sensie:
ścisłym - sprowadza się do norm dotyczących przygotowania, uchwalenia, wykonywania, sprawozdawczości, kontroli wykonania budżetu tak państwa, jak i samorządu terytorialnego;
szerszym - obejmuje prawo finansowe sensu stricte, a także prawo podatkowe, bankowe, dewizowe, celne, ubezpieczeń społecznych.
Przedmiotem stosunku finansowego jest wartość majątkowa wyrażona w pieniądzu.
Stosunki finansowe - są to stosunki ekonomiczne o charakterze pieniężnym. Oznacza to, że zewnętrznym przejawem tych stosunków jest ruch pieniądza, czyli przepływy środków pieniężnych pomiędzy podmiotami/uczestnikami tych stosunków.
Bodziec prawno-finansowy - jest to każde urządzenie o charakterze prawno finansowym, które poprzez obietnicę korzyści finansowej lub zagrożenie dolegliwością finansową zachęca do podjęcia działań i zachowań korzystnych dla gospodarki, a ogranicza lub eliminuje zdarzenia niepożądane.
Wybrane zagadnienia teoretyczne wg podręcznika prof. Wójtowicz
Finanse (w ujęciu ekonomicznym) - oznaczają procesy gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez różne podmioty.
Działalność finansowa - jest to proces polegający na gromadzeniu środków pieniężnych, a z drugiej - na ich wydatkowaniu.
Gospodarka finansowa - jest to proces, który obejmuje nie tylko samo gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez podmioty prawa publicznego, ale także całokształt różnych czynności prawnych i organizacyjnych, które służą temu procesowi.
Finanse publiczne:
W ujęciu ekonomicznym - są to zarówno zasoby publicznych środków pieniężnych (element ekonomiczny), jak i różne operacje dokonywane tymi środkami, a także wszelkie normy prawne regulujące takie operacje (element prawny);
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz