Prawo podatkowe - Rodzaje podatków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe - Rodzaje podatków - strona 1

Fragment notatki:

Prawo podatkowe
Prawo podatkowe - główną rolę pełnią podatki. Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne. Przymus wynika z zwierzchności władzy państwowej, która może je na osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Podatki muszą być nakładane w formie ustaw (gwarancja w konstytucji) - określa ona podmiot, przedmiot, podstawę, stawkę - nosi nazwę ordynacji podatkowej. System podatkowy: Zmienność przepisów
Nieprecyzyjność
Podatek jest stroną słabszą
Opóźnienie w zwrotach od urzędu skarbowego
W Polsce przyjęła się formuła samo obliczenia podatku, to podatnik sam musi dokonać zeznania podatkowego, nie bierze się pod uwagę tego, że podatnik nie zna prawa. Przymus wychodzi poza granice naszego kraju. Przymus ma prawo egzekwowania, gdy dłużnik nie zapłaci podatku. Polskie prawo jest silne, co do małych podatników, co do dużych przedsiębiorstw państwo jest bezsilne. Największym dłużnikiem jest PKP. Przymusowość jest świadczeniem pieniężnym. Nieodpłatne świadczenie - po zapłaceniu podatku nie otrzymujemy nic od państwa. Zaliczkowe - podatki płaci się zaliczkowo, ostateczne rozliczenie do 30 kwietnia, podatnik może mieć nadpłatę lub dopłacić podatek, np., jeśli nie ma pokrycia na zakup czegoś to wtedy opodatkowuje się na specjalnych zasadach 65%. Nie ma odpłatności bezpośredniej jest tylko pośrednio.
Dwa rodzaje podatków:
Pośrednie - są wkalkulowane w cenę nabywanych dóbr np. VAT, akcyza (dotyczy dóbr objętych akcyzą). Są to: Oleje mineralne (benzyna olej napędowy), Alkohole, Wyroby tytoniowe, Samochody, Wyroby perfumeryjne, Futra ze skór szlachetnych, Sprzęt Hi- Fi. Podatki pośrednie lepiej się pobiera. Ponad 60% zasilają budżet, 27% podatek dochodowy od osób fizycznych, 9% podatek od osób prawnych. Podatki bezpośrednie są powszechne pod względem podmiotowym i pod względem przedmiotowym, pobierane są praktycznie od wszystkiego. Bezpośrednie - Ponad 60% zasilają budżet, 27% podatek dochodowy od osób fizycznych, 9% podatek od osób prawnych. Podatki bezpośrednie są powszechne pod względem podmiotowym i pod względem przedmiotowym, pobierane są praktycznie od wszystkiego. Grupa dochodów nieopodatkowanych - quasi podatkowe Cła Wpływy z zysku NBP (dywidendy)
Wpłaty z jednostek budżetowych Dochody zagraniczne pochodzące z pożyczek czy kredytów - są to dywidendy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz