Rodzaje podatków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje podatków-opracowanie - strona 1 Rodzaje podatków-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

rodzaje podatków Ze względu na kryterium przedmiotowe: Podatki majątkowe i podatki od praw majątkowych(podatki od posiadanego już przez podatnika majątku. Jeśli podatek uszczupla wartość tego majątku nazywany jest podatkiem realnym, jeśli jednak źródłem podatku jest dochód z majątku, to podatek nosi nazwę podatku nominalnego) Od przychodów(Płaci się je w związku z działalnością gospodarczą i osiąganymi z tego tytułu przychodami. Są cenotwórcze, są pobierane niezależnie od wyników działalności) Od dochodów (Przykład zawłaszczania przez państwo części dochodów prywatnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód z pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej) Od wydatków(Podatkiem tym obciążone są dobra luksusowe, oraz sól, alkohol, paliwa płynne, zapałki, najczęściej stosowany w formie akcyzy.) Z punktu widzenia związku między ciężarem podatkowym a ponoszącym go podatnikiem rozróżnia się: Podatki bezpośrednie(W przypadku tych podatków precyzyjnie określona jest zależność między płaconym podatkiem, tzn. rodzajem podatku, jego wysokością, trybem płacenia, a podatnikiem. Typowe przykłady to podatek od dochodów i podatki majątkowe.) Podatki pośrednie (Klasyczne przykłady to podatek od sprzedaży. Obciążają podatnika w sposób nie pozostający w ścisłym związku z jego sytuacją dochodową i majątkową) Podział związany z władztwem podatkowym Podatki nakładane przez państwo Podatki nakładane prze władze samorządowe(W tym punkcie zaznaczyć należy, że to które podatki nakładają władze lokalne określa odpowiednia ustawa stworzona na szczeblu centralnym. Dodatkowo władze lokalne mogą wprowadzać podatki, jeśli jednak podatnicy wyrażą na to zgodę, decydować o tym może referendum.) Z tym podziałem wiąże się również inny podział, według kryterium terytorialnego(Podział ten informuje, które władze zajmują się pobieraniem tych podatków, oraz który szczebel władzy zasilany jest przez podatki): Podatki centralne Podatki regionalne Podatki lokalne Istnieje również podział według podmiotowych źródeł pochodzenia. Podział ten przyjmuje kryteria stosowane w Systemie Rachunkowości Społecznej: Sektor przedsiębiorstw niefinansowych Sektor instytucji finansowych Sektor gospodarstw domowych Sektor zagranicy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz