Podatki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - omówienie - strona 1 Podatki - omówienie - strona 2 Podatki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Definicja podatku Aspekt prawny Podatek jest formą daniny publicznej, tj. świadczenia na rzecz państwa lub innego związku publiczno-prawnego (np. jednostki samorządu terytorialnego), którego realizacja zapewniona jest możliwością stosowania środków przymusu prawnego ze strony państwa w celu wyegzekwowania świadczenia.
Aspekt ekonomiczny Podatek jest instrumentem przejmowania części dochodu narodowego na potrzeby aparatu władzy, w celu realizacji jego funkcji. Cechy podatku: Przymusowy charakter - wyraża możliwość stosowania środków przymusu prawnego. Bezzwrotność świadczenia podatkowego - raz zapłacone w odpowiedniej wielkości nie podlega zwrotowi. Nieodpłatność świadczenia podatkowego - nie otrzymamy za nie ekwiwalentu. Jednostronność ustalenia świadczenia podatkowego - ustalana jest odgórnie. Ogólny charakter świadczenia podatkowego - dotyczy podmiotów podatków. Pieniężny charakter świadczenia podatkowego - tylko w postaci pieniądza . Przewłaszczenie - gdy płacimy świadczenia następuje zmiana dysponenta środków pieniężnych. Opłata - na wszystkie cechy podatku z wyjątkiem 3 tzn. otrzymujemy za nie zawsze ekwiwalent.
Podatek jest złożoną kategorią prawną, fiskalną, ekonomiczną, polityczna i społeczną . Szczególnie istotna jest z punktu widzenia finansów treść ekonomiczna i fiskalna podatku. - Fiskalna , ponieważ podatek jest podstawowym narzędziem przejmowania przez państwo dochodów i zaspokajania popytu na pieniądz. - Ekonomiczne znaczenie podatków polega natomiast na tym, że skutkiem nakładania podatków jest zmiana sytuacji dochodowej i majątkowej podatników, co wpływa na ich zachowanie, na podejmowanie decyzji gospodarczych, konsumpcyjnych i decyzji o oszczędzaniu.
Technika podatkowa - realizacja spełnianych przez podatki funkcji (m. in. fiskalnej, ekonomicznej), wymaga działalności praktycznej, wyrażającej się w ustaleniu obowiązku podatkowego, wymiarze podatku, jego ściągnięciu itd.
Służy ona do obliczenia i ściągnięcia należności podatkowych. Elementami tej techniki są:
podmiot podatku
przedmiot podatku
podstawa podatku
stawka podatkowa
skala podatkowa
zwolnienia, ulgi i zwyżki podatkowe
Podatki mogą być różnie klasyfikowane dla celów poznawczych i praktycznych. W klasyfikacjach tych stosuje się różne kryteria.
Ze względu na kryterium przedmiotowe podatki dzielą się na:
podatki majątkowe i podatki od praw majątkowych
podatki od przychodów


(…)

… zasilają szczebel centralny władz publicznych, jakie podatki są domeną władz szczebla regionalnego a jakie władz lokalnych.
Podatki lokalne to:
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportu
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
Podatki centralne to:
- podatek dochodowy od osób…
… z jego sytuacją dochodową i majątkową. Jako takie są podatkami ukrytymi, a ciężary ponoszone przez podatników są bardziej anonimowe. Podatki bezpośrednie to:
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek rolny
podatek leśny
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportu
Podatki pośrednie to:
podatek…
… od wydatków
Typowe podatki od konsumpcji ale zakres ich stosowania jest ograniczony w porównaniu z podatkami przychodowymi. Różnica polega m. in. na tym, że podatki przychodowe mają charakter powszechny podczas gdy podatki od wydatków są stosowane wybiórczo. Przedmiotem opodatkowania są wydatki ponoszone na zakup dóbr luksusowych i dóbr, które tradycyjnie uważane są za domenę skarbu państwa (sól, zapałki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz