Podatki - Dochody państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - Dochody państwa - strona 1 Podatki - Dochody państwa - strona 2 Podatki - Dochody państwa - strona 3

Fragment notatki:

PODATKI Prawo określa źródła dochodów państwa. Wśród środków -- dochody -- daniny -- podatki. Państwo utrzymuje się z tzw. źródeł pierwotnych. Samorządy utrzymują się częściowo z źródeł pierwotnych, częściowo z budżetu państwa. Źródła dochodów własnych rozróżnione dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gminy - podatkowe i poza podatkowe źródła dochodów, powiaty i województwa - wyłącznie poza podatkowe). Teoria podatku Podatek jest świadczeniem, który bez względu na to o którym mówimy, charakteryzuje się stałymi właściwościami: Jest świadczeniem publiczno-prawnym - takim, którego źródłem jest ustawa; podatki należą do świadczeń publiczno-prawnych, ale ich nie wyczerpują (np. opłaty są jeszcze) Płacony jest na rzecz wyłącznie określonych prawem beneficjentów - ustawa określa krąg wierzycieli (u nas tylko państwo i samorząd, w Niemczech jeszcze np. związki wyznaniowe) Źródłem każdego podatku jest wyłącznie ustawa - o naszych obywatelskich prawach i obowiązkach musi rozstrzygać wyłącznie prawo powszechnie obowiązujące - ustawa. Wśród obowiązków konstytucyjnych jest płacenie podatków = jako obowiązek jest to materia ustawowa, zmiany w zakresie podatków również muszą być regulowane ustawą. Każdy podatek ma charakter pieniężny (wyłącznie) - nie pobiera się w innej formie, niż w pieniądzu (do XVIII np. w płodach rolnych); nie może być w formie usług, dóbr i towarów, nie może być odpracowany Każdy podatek jest świadczeniem przymusowym - ≠ obowiązek; przymus silniejszy niż obowiązek; obowiązek płacenia podatków wynika z konstytucji; przymus polega na możliwości posłużenia się sankcjami dla wymuszenia tych świadczeń - egzekucja podatków odbywa się w trybie postępowania egzekucyjnego określonego w ustawie, dodatkowo państwo ma instrumentarium karne dla wymuszenia płacenia podatków;
Jest świadczeniem bezzwrotnym - z faktu że państwo nie wykona określonego świadczenia nie można żądać zwrotu zapłaconego podatku ( zwrócić można ewentualnie nadpłatę podatku, ale z reguły zostaje ona na podatki przyszłe)
Jest świadczeniem bezpośrednio nieekwiwalentnym - znamy przeznaczenie podatków ale z faktu płacenia podatków nie można skutecznie domagać się świadczeń od państwa, objętych jego zadaniami. Nie ma bezpośredniej ekwiwalentności. Ekwiwalentność - np. opłaty są ekwiwalentne (coś w zamian za..)
Elementy stałe struktury wewnętrznej podatku: Podmiot - ≠ podatnik tylko; zarówno podatnik jak i beneficjent podatku; państwowe podatki (od os fizycznych i prawnych- są to podatki państwowe ale państwo dzieli się nimi z samorządem), beneficjentem jest albo państwo albo samorząd nigdy razem; Podatnik realny

(…)

… jak i beneficjent podatku; państwowe podatki (od os fizycznych i prawnych- są to podatki państwowe ale państwo dzieli się nimi z samorządem), beneficjentem jest albo państwo albo samorząd nigdy razem;
Podatnik realny - ten, kto ponosi rzeczywisty ciężar podatku;
podatek od wartości dodanej -VAT (podatek od towarów i usług) => rozszczepienie - kto inny jest podatnikiem realnym, a kto innym formalnym: każdy sprzedawca (na nim ciąży obowiązek podatkowy, ale on go nie płaci) jest jednocześnie podatnikiem i płatnikiem ale rzeczywistym podatnikiem jest konsument (on ponosi realny ciężar podatku w ostateczności)
Podatnik formalny - ten, na kim ciąży obowiązek podatkowy i wobec którego powstanie z tego tytułu zobowiązanie; podatnik formalny jest jednocześnie realnym Przedmiot - wszystko, to z czym wiąże…
… się odszkodowania. Finanse publiczne i prawo finansowe - wykład 4 11 marca 2011

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz