podwójne opodatkowanie dochodu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podwójne opodatkowanie dochodu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

9. Podwójne opodatkowanie dochodu.
Międzynarodowe podwójne opodatkowanie jest zjawiskiem, w którym określony przedmiot opodatkowania (najczęściej dochód) podlega opodatkowaniu, porównywalnymi świadczeniami w dwóch państwach. Dwa aspekty: ekonomiczny i prawny.
Z ekonomicznym międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem mamy do czynienia w przypadku, gdy spełnione łącznie są następujące warunki: @ co najmniej dwa państwa nałożyły podatki
@ opodatkowanie dotyczyło tych samych przedmiotów opodatkowania
@ opodatkowanie dotyczyło tego samego okresu opodatkowania
@ podatki, które zostały zastosowane mają tożsamy charakter
Prawna odmiana podwójnego opodatkowania występuje w sytuacjach, które spełniają warunki właściwe dla ekonomicznej odmiany tego zjawiska. Dodatkowym i koniecznym elementem jest identyczność podmiotu opodatkowania. Jest to jedyna różnica między ekonomicznym a prawnym aspektem podwójnego opodatkowania.
Zjawisko ekonomiczne ma zastosowanie głównie przy spółkach. Prawny przy osobach prawnych i fizycznych. Podwójne opodatkowanie jest niekorzystnym zjawiskiem związanym z budową systemu podatkowego i oznacza dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania (dochodów, majątku lub konsumpcji).
Zewnętrzne podwójne opodatkowanie
W przypadku zewnętrznego podwójnego opodatkowania dochodów, mówimy o obłożeniu podatkiem tego samego dochodu przez fiskusa w dwóch różnych krajach. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku osób, które opuściły swój ojczysty kraj np. Polskę, pracują za granicą, ale jako obywatele polscy wciąż mają obowiązek płacić podatek w Polsce, i jednocześnie za granicą, w kraju uzyskiwania dochodów. Innym przykładem zewnętrznego podwójnego opodatkowania jest sytuacja, w której firma działająca w Polsce uzyskuje dochody z zagranicznych lokat bankowych lub otrzymuje dywidendy od spółki zarejestrowanej poza granicami Polski. Wtedy również dwa kraje roszczą sobie prawo do podatku od tych dochodów.
Zewnętrzne podwójne opodatkowanie powstaje wskutek zderzenia nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego.
@ Nieograniczony obowiązek podatkowy obejmuje całość dochodów osiągniętych przez podatnika, bez względu na to gdzie (w jakim kraju) zostały one uzyskane. Występuje on w kraju rezydencji podatnika, czyli kraju, w którym znajduje się tzw. centrum interesów życiowych podatnika, np. ma tam dom, jego dzieci chodzą tam do szkół, jego żona tam pracuje, podatnik przebywa tam większość dni w roku.
@ Ograniczony obowiązek podatkowy występuje w kraju źródła osiągania dochodów i obejmuje jedynie przychody osiągnięte w danym kraju.
Wewnętrzne podwójne opodatkowanie
Oprócz zewnętrznego podwójnego opodatkowania stykamy się także z wewnętrznym podwójnym opodatkowaniem, które oznacza, że dany towar/fakt konsumpcji/dochód jest opodatkowany dwukrotnie przez fiskusa jednego kraju. Jest to zjawisko zdecydowanie negatywne, ustawodawca generalnie powinien dążyć do wyeliminowania lub neutralizacji podwójnego opodatkowania.


(…)

… kraju. Jest to zjawisko zdecydowanie negatywne, ustawodawca generalnie powinien dążyć do wyeliminowania lub neutralizacji podwójnego opodatkowania.
Wewnętrzne podwójne opodatkowanie dotyczy zarówno podatków pośrednich (VAT, akcyza), jak i bezpośrednich (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz