Międzynarodowe prawo podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe prawo podatkowe - strona 1 Międzynarodowe prawo podatkowe - strona 2 Międzynarodowe prawo podatkowe - strona 3

Fragment notatki:

IX. Międzynarodowe prawo podatkowe.
1. Nieograniczony obowiązek podatkowy - opiera się na zasadzie rezydencji (tj. miejsca zamieszkania). Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w danym państwie podlegają wszelkie dochody uzyskiwane przez osoby mające w tym państwie rezydencję bez względu na miejsce położenia źródeł tych dochodów.
certyfikat rezydencji podatkowej - wydawany przez właściwe organy podatkowe w celu potwierdzenia, gdzie dana osoba płaci całościowe podatki tj. gdzie ma rezydencję.
2. Ograniczony obowiązek podatkowy:
- w Polsce np. co do cudzoziemców.
- opłaty na zasadzie źródła (która ma charakter uzupełniający do zasady rezydencji).
- opodatkowaniu podatkiem dochodowym w danym państwie podlegają wszelkie dochody osiągane na terytorium tego państwa bez względu na to, czy osiągają je osoby mające rezydencję w tym kraju czy nie.
3. Podwójne opodatkowanie:
- połączenie zasad rezydencji i źródła prowadzi do nieuchronnej kolizji przepisów podatkowych dwu lub większej ilości państwa w zakresie opodatkowania osób osiągających dochody z zagranicy.
- co do zasady występuje tylko w prawie międzynarodowym.
- w sensie prawnym:
a) polega na nałożeniu na tego samego podatnika od tego samego przedmiotu (dochodu, majątku) i za ten sam okres porównywalnego podatku przez dwa lub więcej państwa.
b) ma zawsze charakter międzynarodowy.
c) zjawisko negatywne.
- w sensie ekonomicznym:
a) sprowadza się do dwukrotnego obciążenia podatkiem tego samego przedmiotu (dochodu, majątku) ale u dwóch różnych podatników.
b) przykład: opodatkowanie zysku spółki a następnie dywidendy u udziałowców spółki.
c) zjawisko negatywne.
- umowy o unikaniu opodatkowania:
a) to najskuteczniejszy środek służący zapobieganiu podwójnego opodatkowania.
b) Polska zawarła ponad 70 takich dwustronnych umów międzynarodowych.
c) umowy te są wzorowane na Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku w 1977 przez OECD.
d) mają moc wyższą niż krajowe ustawy podatkowe.
e) istotą umów jest ograniczenie stosowania wewnętrznego prawa podatkowego jednego z państw będących stroną danej umowy - 1 z państw rezygnuje z prawa opodatkowania, a 2 je zatrzymuje.
- metody służące unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) metoda zwolnienia (wyłączenia):
- stosowana jest do dochodu podlegającego opodatkowaniu - nie liczy się go do wymiaru podatku, dochodów nie łączy się w celu ich wspólnego opodatkowania.
- państwo rezydencji zwalnia z opodatkowania dochody osiągnięte przez podatnika w innym państwie (państwie źródła); następuje wyłączenie ich z podstawy opodatkowania.


(…)

… obliczonego przed dokonaniem odliczenia, które proporcjonalnie przypada a dochód uzyskany zagranicą (w państwie źródła).
4. Raje podatkowe (Tax Heavens):
1) istotą - całkowita eliminacja podatków lub ich nieznaczna wysokość.
2) to kraje przewidujące pewne preferencje podatkowe.
3) inne kryteria:
- stabilizacja gospodarcza i polityczna.
- brak restrykcji dewizowych (przesyłanie pieniędzy bez ingerencji państwa).
- pełna tajemnica bankowa.
- dogodny system prawny (np. możliwość negocjowania stawek podatkowych).
- nowoczesne środki łączności.
- możliwość zakupu nieruchomości.
4) definicja OECD:
- za oazę podatkową uznaje się jurysdykcję, która celowo kształtuje swoje prawo wbrew standardom obowiązującym w krajach członkowskich.
- świadomie reklamuje się jako miejsce, w którym nie płaci się podatków…
… z rajów podatkowych.
- zasady opodatkowania podmiotów powiązanych.
- kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz