Sektory finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sektory finansów publicznych - strona 1 Sektory finansów publicznych - strona 2

Fragment notatki:

Do sektora finansów publicznych zalicza się:
organy władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent)
organy administracji rządowej (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie)
organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, RPO, KRRiT, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze)
sądy i trybunały
jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
fundusze celowe
państwowe szkoły wyższe
jednostki badawczo rozwojowe
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
państwowe i samorządowe instytucje kultury
ZUS, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze
Narodowy Fundusz Zdrowia
PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego
UOF zalicza do form organizacyjnych publicznej gospodarki finansowej: państwowe i samorządowe jednostki budżetowe
gospodarstwa pomocnicze przy jednostkach budżetowych środki specjalne jednostek budżetowych
państwowe i samorządowe zakłady budżetowe
państwowe i samorządowe fundusze celowe
Fin.publ. są instrumentem i atrybutem państwa (władz publicznych), których celem działalności jest nie zysk a działanie na rzecz obywateli i społeczeństwa. To właśnie odróżnia gospodarkę publiczną od prywatnej. Fin.publ pełnią służebną rolę w stosunku do państwa. Trzy podstawowe funkcje państwa polegają na zapewnieniu:
- efektywności całej gospodarki przy niesprawności rynkowego mechanizmu alokacji zasobów;
- sprawiedliwości, równości przy nadmiernej dysproporcji dochodów;
- stabilności gospodarki rynkowej przy jej cyklicznym funkcjonowaniu;
Powyższe funkcje utożsamiane są czasem z funkcjami f.p. , tj.:
alokacyjną redystrybucyjną
stabilizacyjną
Dochody, wydatki i saldo budżetu oddziaływują na:
skłonność do oszczędzania
skłonność do inwestowania
poziom stopy procentowej
poziom bezrobocia
Wg kryterium wydatków, wydatki publiczne dzielimy na:
wydatki materialne - związane z zakupem przez wł.publ. dóbr i usług niezbędnych do spełnienia przez nie funkcji statutowych
wydatki transferowe - nie związane bezpośrednio z ruchem towarów i usług, lecz będące najoczywistszym wyrazem redystrybucji dochodów przez państwo (emerytury, zasiłki, subwencje itp.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz