Prawo dyplomatyczne i konsularne - strona 2

note /search

Nietykalność członków misji dyplomatycznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

Nietykalność członków misji dyplomatycznej Osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna. Na państwie przyjmującym ciąży w związku z tym dwojaki obowiązek: Negatywny - osoba uprawniona nie podlega władzy wykonawczej państwa pr...

Podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie stosunków dyplomatycznych - om...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie SD Współcześnie SD między podmiotami PM utrzymywane są najczęściej za pośrednictwem: Głów państw, którym przysługuje ius representationis omnimodae, czyli prawo do występowania w SM w pełnym zakresie ze skutkiem co do zasady wiążącym dla danego państwa. Spr...

Pojęcie Persoa non grata - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

Pojęcie „persona non grata” oraz pojęcie „osoba niemile widziana” Państwo przyjmujące może w każdym czasie bez podawania przyczyn oznajmić państwu wysyłającemu, że: Szef misji bądź którykolwiek z członków personelu misji jest persona no...

Prawo i stosunki dyplomatyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Należy rozróżniać znaczenie trzech pojęć: dyplomacja, stosunki dyplomatyczne (SD) i prawo dyplomatyczne (PD). Dyplomacja odnosi się do dwóch zjawisk: Po pierwsze do zarządzania stosunkami międzynarodowymi (SM) w drodze pokojowej (np. ...

Precedencja szefów misji dyplomatycznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1386

Precedencja szefów misji dyplomatycznych Precedencja oznacza przede wszystkim kolejność jakiej przedstawiciele suwerennie równych państw uczestniczą w oficjalnych uroczystościach i ceremoniach. Cytat, Jerzy Putrament: „Pół wieku” „Za...

Przerwanie Stosunków dyplomatycznych i konsularnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Przerwanie SD i SK Na kształt SD i SK wpływa np.: Zerwanie SD, które może nastąpić w wyniku oświadczenia jednego państwa. Zerwanie SD stanowi zwykle akt retorsji. Sprawa zerwania stosunków brytyjsko-irańskich z 1989 roku W 1989 roku irański przywódca ajatollah Chomeini wydał dekret religijny (fa...

Przywileje oraz immunitety a państwa trzecie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

Przywileje oraz immunitety a państwa trzecie Dane państwo nie ma prawnomiędzynarodowego obowiązku wpuszczania na swoje terytorium dyplomaty, który w państwie tym nie jest akredytowany. Sprawa Pierre Soulé z 1854 roku Władze francuskie oznajmiły, że obcy dyplomata zostanie wpuszczony na terytorium...

Przywileje oraz immunitety - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 427

Przywileje oraz immunitety W kontekście interpretowania obu konwencji wiedeńskich należy poczynić pewne ważne założenie. Otóż celem przywilejów i immunitetów nie jest zapewnienie korzyści poszczególnym osobom. Ich celem jest zapewnienie skutecznego wykonywania ich funkcji. Immunitet jurysdykcyjny ...

Różnica między powództwami in rem a powództwami in personam

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Różnica między powództwami in rem a powództwami in personam Załóżmy, że A jest właścicielem samochodu. Co do zasady nikt (kto nie ma skutecznego tytułu prawnego) nie jest uprawniony do odebrania mu pojazdu, gdyż naruszałoby to własność A. Jeżeli A sprzedaje swój samochód osobie B, lecz na razie nie...

Stosunki konsularne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

Stosunki konsularne SK są to stosunki urzędowe między państwami ustanawiane w celu realizacji funkcji konsularnych. SK regulowane są przez prawo konsularne skodyfikowane w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Konsularnym z 1963. Funkcje konsularn...