Nietykalność członków misji dyplomatycznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nietykalność członków misji dyplomatycznej - omówienie - strona 1 Nietykalność członków misji dyplomatycznej - omówienie - strona 2 Nietykalność członków misji dyplomatycznej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Nietykalność członków misji dyplomatycznej
Osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna. Na państwie przyjmującym ciąży w związku z tym dwojaki obowiązek:
Negatywny - osoba uprawniona nie podlega władzy wykonawczej państwa przyjmującego w żadnej formie. Osoby, których nietykalność przysługuje, są zobowiązane do przestrzegania prawa państwa przyjmującego, ale:
Nie mogą być aresztowane ani zatrzymane w jakiejkolwiek formie.
Sprawa Matwiejewa z 1708 roku
Ambasador Piotra I w Londynie przed wyjazdem na nową placówkę został zatrzymany na ulicy przez wierzycieli, zelżony przez nich i obezwładniony, a następnie przymusowo osadzony w przydrożnym zajeździe (do czasu zwrotu długów). Królowa Anna Stuart kazała natychmiast go wypuścić, winnych zaś naruszenia nietykalności osobistej posła - ukarać. Nie mogą być poddane jakimkolwiek przymusowym kontrolom, przeszukaniom i badaniom. Zakaz poddawania przymusowym badaniom dotyczy także przypadków, w których istnieje usprawiedliwione podejrzenie, że osoba kierująca pojazdem mechanicznym znajduje się pod wpływem środków odurzających.
Art. 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
W stosunku do:
szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, szefów i cudzoziemskiego personelu urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, którzy korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, nie można:
a)żądać poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, nawet jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wskazana osoba mogła kierować pojazdem,
b) wymagać poddania pojazdu znajdującego się na drodze sprawdzaniu jego: stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi; c)odebrać im dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania. Wytyczne Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych
㤠2
1. Stwierdzenie uprawnień osoby kontrolowanej do korzystania z immunitetu zakrajowego - następuje na podstawie legitymacji wydanej przez Ministra Spraw Zagranicznych, którą osoba ta ma obowiązek posiadać i okazać […]
Wzory legitymacji określa rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób (Dz. U. Nr 225, poz. 2234 z późn. zmian.).

(…)

… a sprawcy zażądali (grożąc śmiercią zakładnika) uwolnienia przez miejscowe władze kilku więźniów politycznych. Władze gwatemalskie odmówiły; wskazały przy tym, że konwencja genewska nie nakłada na nie obowiązku w tej mierze.
Po śmierci ambasadora stosunki dyplomatyczne z Gwatemalą zostały zerwane przez RFN. RFN podniosła, że Gwatemala była zobowiązana do spełnienia żądań porywaczy w celu ratowania osoby uprawnionej do przywileju nietykalności osobistej. Podobny przypadek zaszedł również w 1970 roku w Urugwaju, gdy konsul brazylijski Dias Gomide został porwany przez członków zbrojnego ugrupowania, żądających uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Gdy rząd w Montewideo odmówił, konsula zgładzono. Przypadki brazylijskie
W 1969 roku ambasador USA został zwolniony przez porywaczy z Ruchu Rewolucyjnego 8…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz