Precedencja szefów misji dyplomatycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Precedencja szefów misji dyplomatycznych - omówienie - strona 1 Precedencja szefów misji dyplomatycznych - omówienie - strona 2 Precedencja szefów misji dyplomatycznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Precedencja szefów misji dyplomatycznych
Precedencja oznacza przede wszystkim kolejność jakiej przedstawiciele suwerennie równych państw uczestniczą w oficjalnych uroczystościach i ceremoniach.
Cytat, Jerzy Putrament: „Pół wieku”
„Zawsze nabijałem się z protokołu. Wydawał mi się dowodem, że cała praca dyplomatyczna to bzdury, skoro tyle czasu poświęca się drobiazgom: kto gdzie siedzi, jak gdzie się ubrać, gdzie stanąć. Bardzo szybko jednak zorientowałem się, że drobiazgowe normowanie tego wszystkiego ma swoje znaczenie. Przede wszystkim pozwala uniknąć nadmiernych dąsów osobistych tego, czy innego przedstawiciela wielkiego mocarstwa: skoro coś jest załatwione z góry, motywy osobiste nie grają żadnej roli”.
Cytat, Wicquefort
„O nic innego nie powinien ambasador tak być dbały, jak o prawa i godność swojego monarchy, zwłaszcza zaś o rangę, która przysługuje mu wśród innych monarchów, tak, aby została ona zachowana na wszelkich uroczystościach i zgromadzeniach publicznych. Nie można tego obowiązku zaniechać dla jakiejkolwiek przyczyny i z jakiegokolwiek względu, a uchybić mu może chyba za cenę własnego honoru i życia”.
Incydent londyński z XVII w.
Do największej chyba w dziejach awantury związanej z precedencją doszło w Londynie ok. 1661 roku. Przy wjeździe nowego ambasadora Szwecji, ambasador Hiszpanii wystąpił z obstawą, by w uroczystym pochodzie nie dać pierwszeństwa karocy ambasadora Francji. Doszło do bijatyki, w której padli ranni i zabici. Czernyszew v. Châtelet-Lomon
Gdy na uroczystości dworskiej w Londynie (w 1768 roku) ambasador Rosji hr. Czernyszew usiadł tuz obok ambasadora cesarskiego, hr. Seilerna, przybyły później ambasador Francji, hr. Châtelet-Lomon, wepchnął się między nich siłą. Doprowadziło to do pojedynku, w którym Czernyszew został ciężko poraniony
O znaczeniu tego zagadnienia świadczy fakt, że w strukturze organizacyjnej polskiego MSZ znajduje się jednostka organizacyjna zwana Protokołem Dyplomatycznym.
Zadania „Protokołu dyplomatycznego” w strukturze organizacyjnej polskiego MZS
- przygotowuje plany i programy wizyt głów państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych oraz odpowiada za ich realizację,
- przygotowuje audiencje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra spraw zagranicznych,
- stosownie do potrzeb merytorycznych uczestniczy w organizacji wizyt pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych,
- zapewnia obsługę protokolarną przyjęć dyplomatycznych wydawanych przez prezydenta, prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego służby zagranicznej,

(…)

… i udzielaniem im exequatur,
- czuwa nad przestrzeganiem przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych oraz nad przestrzeganiem zasady wzajemności w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
- prowadzi ewidencję personelu obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych i innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej; wydaje odpowiednie dokumenty oraz udziela wiz dyplomatycznych i służbowych tej grupie osób; wydaje „Listę korpusu dyplomatycznego i konsularnego”, - załatwia sprawy związane z zapewnieniem obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i przedstawicielstwom organizacji międzynarodowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich personelu możliwości korzystania z przywilejów…
… dyplomatyczni Stolicy Apostolskiej. Inni szefowie misji to wysocy komisarze państw członkowskich Commonwealth of Nations.
Do drugiej klasy szefów misji zaliczamy posłów, ministrów oraz internuncjuszy. Są oni akredytowani przy głowach państw. Internuncjusze to szefowie misji Stolicy Apostolskiej (w praktyce mianowani niezwykle rzadko).
Do trzeciej grupy zaliczamy charge d'affair en pied (en titre - tytularny…
… funkcji [...].
[...]
(3). Niniejszy artykuł nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu praktyki, która jest lub mogłaby być przyjęta przez państwo przyjmujące w odniesieniu do pierwszeństwa przedstawiciela Stolicy Apostolskiej”. W Polsce nuncjusz apostolski jest jednocześnie dziekanem korpusu dyplomatycznego RP. Korpus dyplomatyczny nie jest formą organizacji - oznacza wszystkich dyplomatów akredytowanych…
… Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych z ich odpowiednikami,
- prowadzi sprawy związane z akredytacją i exequatur przedstawicieli państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
- prowadzi sprawy związane z ustanawianiem i funkcjonowaniem urzędów konsularnych państw obcych kierowanych przez konsulów honorowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz