Prawo dyplomatyczne i konsularne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo dyplomatyczne i konsularne - strona 1 Prawo dyplomatyczne i konsularne - strona 2

Fragment notatki:

Prawo dyplomatyczne i konsularne : nawiązanie stosunków, procedura akredytacji, reguły precedencji, szef i personel misji, klasy i stopnie, przywileje i immunitety, zakończenie misji
prawo legacji - prawo wysyłania własnych i przyjmowania obcych przedstawicieli dyplomatycznych
Nawiązanie stosunków: porozumienie o nawiązaniu stosunków
znalezienie kandydata na szefa misji (ambasadora)
Agrement - zgoda państwa przyjmującego na proponowaną osobę
Listy uwierzytelniające (akredytacja) - wystawia je szef państwa (dla ambasadora i posła) lub minister SZ (dla charge daffair) i składane są one w uroczystej formie głowie państwa lub ministrowi SZ.W czasie ceremonii ambasador wygłasza krótkie przemówienie, na które odpowiada głowa państwa. Po wręczeniu listów ambasador jest przyjmowany przez głowę państwa na audiencji prywatnej z udziałem ministra SZ Ambasador może być akredytowany w kilku państwach jednocześnie.
Funkcje misji dyplomatycznej:
reprezentowanie państwa wysyłającego
ochrona interesów i prowadzenie rokowań
informacja o pobytu
rozwijanie przyjaznych stosunków
Klasy szefów misji: ambasadorowie i nuncjusze - akredytowani przy głowie państwa
posłowie nadzwyczajni, ministrowie pełnomocni, inter nuncjusze - akredytowani przy głowie państwa
charge daffaires - akredytowani przy ministrze spraw zagr.; powoływani w przypadku znacznego ochłodzenia stosunków między państwami lub gdy jedno państwo uzna za bezsensowne utrzymywanie głębszych stosunków z drugim
Precedencja - pierwszeństwo między szefami placówek; opiera się na kolejności daty i czasu podjęcia ich funkcji, albo od momentu złożenia listów uwierzytelniających, albo od momentu zawiadomienia o przybyciu i przedstawieniu ministrowi SZ kopii listów uwierzytelniających
Personel misji dyplomatycznej: dyplomatyczny - radcowie, sekretarze, attache (eksperci; attache wojskowy - wymagana zgoda państwa przyjmującego, w pozostałych przypadkach nie)
administracyjny i techniczny - kierownik i pracownicy kancelarii, maszynistki, lekarze, tłumacze, szyfranci
służba misji - kierowcy, dozorcy, sprzątaczki Przywileje i immunitety - wyłączenia, ulgi, prawa i szczególna ochrona z jakiej korzystają przedstawiciele dyplomatyczni poza granicami swego kraju; dotyczy to szefów misji, personelu dyplomatycznego i ich rodzin
misji:
nietykalność - bez gody szefa misji funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mają wstępu na jej teren
prawo porozumiewania - misja ma prawo porozumiewania się z innymi placówkami i konsulatami państwa wysyłającego za pomocą wszelkich odpowiednich środków (kodem, szyfrem, kurierzy dyplomatyczni


(…)

… w stosunkach konsularnych!
śmierć
dezercja
rezygnacja
odwołanie
koniec kadencji
uznanie za persona non grata przez państwo przyjmujące
STOSUNKI KONSULARNE
Ustanowienie stosunków konsularnych - następuje na podstawie wzajemnego porozumienia List komisyjny - propozycja co do osoby szefa placówki konsularnej podlegająca zatwierdzeniu przez państwo przyjmujące. W przypadku zgody udziela ono tzw. Exequatur…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz