Prawo dyplomatyczne

note /search

Prawo dyplomatyczne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1036

Prawo dyplomatyczne Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych 18.04.1961 r. Art. 2...

Us legationis - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

” naddunajskich W napisanym w XIX w. podręczniku prawa dyplomatycznego, którego autorem jest Ch. de Martens (Guide...

Prawo konsularne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2338

oraz przez przepisy prawa wewnątrzkrajowego. W przeciwieństwie do prawa dyplomatycznego podstawową rolę odgrywają...

Prawo dyplomatyczne-opracowanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

oraz stosowaniu odpowiednich metod i środków. Źródła prawa dyplomatycznego: Wielostronne umowy Mn. Konwencja...