Podstawy wiedzy o prawie - strona 4

Wieloznaczność terminu "prawo".

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2842

Wieloznaczność terminu „prawo” Prawo dzielimy na:  prawo materialne - ogół norm regulujących treść stosunków prawnych, czyli obowiązki i uprawnienia ludzi oraz osób prawnych, ich zachowanie w życiu społecznym. (Konstytucja, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks Administracyjny). 

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1624

1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.   2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. No...

Zasięg obowiązywania aktów prawnych w czasie, przestrzeni i do osób....

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2527

Zasięg obowiązywania aktów prawnych w czasie, przestrzeni i do osób Dana norma obowiązuje , gdy mamy taką sytuację, iż norma została ustanowiona i do tej pory nie została uchylona przez kompetentny organ państwa. Zasięg aktów prawodawczych w czasie Istotne dla stosowania prawa jest ustalenie mom...

Kierunek prawnonaturalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1729

Kierunek prawnonaturalny Kierunek prawnonaturalny zakłada, że prawo pozytywne nie jest wyłącznym ani najwyższym wzorem zachowań i że ludzie związani są także prawem naturalnym, normami lub choćby ideałami niebędącymi wytworem ludzkiego s...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 875

1 Wstęp do Prawoznawstwa (INP) Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa Idea ładu społecznego i funkcje prawa Idea Ładu społecznego – Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojm...

Prawo - charakterystyka zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

Co to jest prawo? Co to jest prawo pozytywne , stanowione, formalne i podmiotowe? Co to jest norma prawna i czym różni się od innych norm? Co to jest przepis prawny i akt prawny? Co to jest świadomość prawna? Tworzenie prawa. Przestrzeganie i stosowanie prawa. Zasady stosowania prawa w syt...

Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Wstęp do Prawoznawstwa Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa Idea ładu społecznego i funkcje prawa Idea Ładu społecznego - Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojmowania Prawa ...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

Norma prawna 1) Reguła zachowania - szczególny rodzaj normy: wynikającej z przepisów prawnych i gwarantowanej przymusem państwowym. Zawiera żądanie określonego zachowania od określonej kategorii osób (adresata). Jej cechą charakterystyczną jest generalność (adresat określony przy pomocy powtarzalny...

Podstawy wiedzy o prawie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2177

dr Przemysław BISKUP Katedra Europeistyki WDiNP UW dyżur: czwartek, 13.15-14.40, s. 32, Nowy Świat 69 PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE Wykład dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Europeistyka Semestr zimowy roku akad. 2011/2012 WARUNKI ZALICZENIA 1. Zaliczenie sprawdzianu...

Przykładowe pytania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806

1. Wypowiedzi performatywne a koncepcja aktów lokucyjnych i illokucyjnych. Co oznacza termin "perlokucja"? 2. Metajęzyk jest językiem którego stopnia? 3. Sformułuj ...