Podstawy wiedzy o prawie - strona 3

Prawo prywatne, publiczne i unifikacja.Inkorporacja i kodyfikacja praw...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Prawo prywatne i prawo publiczne Najtwardszym podziałem norm prawnych w prawie rzymskim okazał się podział prawa na IUS PUBLICUM i IUS PRIVATUM. Już niemal od początku stosowania prawa spotkać można było rozgraniczenia, w tej materii pierwszym źródłem, które jasno precyzuje nam ten podział są sło...

Prawo rzymskie - Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113

Prawo rzymskie W czasach rzymskich, gdy prawo było już w pełni rozwinięte, sędziowie kierowali się nie tylko jego literą, ale także względami sprawiedliwości oraz słuszności. Niektórym regułom prawa i rozumowań prawniczych, sprawiedliwości oraz obyczaju nadawano nawet postać krótkich sentencji, zwa...

Przedmiot stosunku prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Przedmiot stosunku prawnego Przedmiotem stosunku prawnego - może być określone zachowanie (np. naprawa samochodu zlecona warsztatowi usługowemu, sprawowanie opieki nad dzieckiem przez piastunkę). Może nim być przedmiot materialny (majątkowy), np. ów samochód przekazany komuś w użytkowanie lub spr...

Przepis a norma prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Przepis a norma prawna Przepis prawny - jest jednostką techniczną aktu prawnego, techniczny sposób wyrażenia normy prawnej. Wypowiedź zdaniokształtna, rozpoczynająca się pewnym paragrafem lub artykułem, a kończąca się kropką. Norma prawna - reguła powinnego zachowania zawarta w przepisie prawnym...

Przestrzeganie i stosowanie prawa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Przestrzeganie i stosowanie prawa Sens istnienia prawa polega na tym, żeby ludzie postępowali zgodnie z jego wskazaniami. Postępować mają tak wszyscy adresaci norm prawnych. Czyniąc to realizują prawo w życiu. Przestrzeganie prawa - przestrzega prawa ten, kto będąc adresatem określonych norm pra...

Pytania część otwarta.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

52-54. Określ i omow elementy stosunku prawnego, jaki może powstac na podstawie nastepujacego przepisu ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku-prawo o zgromadzeniach: „Art. 6,1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni, dostepnej dla nieokreslonych imiennie osob [...] wymagaja uprzedniego zawiad...

Reżim polityczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

1). Reżim polityczny Reżim polityczny - to ogół metod, jakimi posługuje się aparat państwowy w stosunkach z ludnością państwa, zasady, jakimi się on kieruje w tych stosunkach. Do reżimu politycznego współcześnie włącza się również metody działania partii politycznych w ich stosunkach z aparatem p...

Reakcja państwa na nieprzestrzeganie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358

Reakcja państwa na nieprzestrzeganie prawa Sankcja - sposób zachowań się władzy publicznej w przypadku niezrealizowania norm prawnych. Sankcja związana jest z normami postępowania. Sankcje mają charakter socjologiczny, rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje:  sankcja rozsiana - krytyczny osąd ni...

Typologia państw wg Platona i Arystotelesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1533

T ypologia państw wg Platona i Arystotelesa Platon żył w latach 427-347 p.n.e., w czasie rozkwitu Aten. Był arystokratą i zdobył staranne wykształcenie będąc uczeniem Sokratesa. Był prekursorem totalitaryzmu, twierdził, że rządzić mają filozofowie i wojskowi. Teoria krążenia ustrojów. Timokracja ...

Typy i formy państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1932

Typy i formy państwa TYPY PAŃSTWA. Typ danego państwa determinuje klasa społeczna, w imieniu, której i interesie sprawowana jest władza państwowa. Określenie typu państwa daje odpowiedź na pytanie, jaka klasa w państwie włada środkami produkcji i wyłania ośrodek politycznej decyzji. Do klasy wład...