Przedmiot stosunku prawnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot stosunku prawnego - strona 1

Fragment notatki:


Przedmiot stosunku prawnego Przedmiotem stosunku prawnego - może być określone zachowanie (np. naprawa samochodu zlecona warsztatowi usługowemu, sprawowanie opieki nad dzieckiem przez piastunkę). Może nim być przedmiot materialny (majątkowy), np. ów samochód przekazany komuś w użytkowanie lub sprzedawany, dom stanowiący czyjąś własność, wynajmowane mieszkanie, prąd elektryczny nabywany od zakładu energetycznego. Przedmiotem stosunku bywają też prawa, np. prawa osobiste (np. nie majątkowe prawa autorskie, wierzytelności, czyli uprawnienia wierzyciela wobec dłużnika, które mogą być np. przedmiotem sprzedaży).
Przedmiotu stosunku właśnie dotyczą owe obowiązki uprawnienia osób będących jego stronami (np. obowiązki i uprawnienia usługodawcy i usługobiorcy związane z naprawą samochodu, kupującego i sprzedającego dom, najemcy i właściciela mieszkania, autora i wydawcy dzieła literackiego itp.)
Przedmiotem stosunku prawnego - są rzeczy i dobra niematerialne : rzeczy - naturalne części przyrody w stanie pierwotnym i przetworzonym niematerialne: - dobra intelektualne - wynalazki, patenty, prawa autorskie - dobra osobiste - godność człowieka, wolność osobista, cześć, nazwisko, pseudonim, wizerunek rzeczy ruchome i nieruchome - nieruchomości (grunty, budynki trwale związane z gruntem) oraz grunty (części powierzchni ziemskiej, będące odrębną własnością) Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez odłączenia lub uszkodzenia przedmiotu odłączonego. Częścią składową nieruchomości są np. drzewa. Pożytki naturalne rzeczy : to zboża, owoce, drewno i grzyby z lasu, zwierzęta w stanie wolnym (dzierżawa regulowana przez prawo łowieckie), ryby z jeziora, żwir i glina z ziemi. Właścicielem pożytku jest właściciel rzeczy. Ciecze i gazy w stanie wolnym - to rzeczy będące niepoliczalnymi. Przedsiębiorstwo - może być podmiotem (gdy jest wpisane w rejestr jest podmiotem różnych działań) lub w pewnych sytuacjach przedmiotem (np. sprzedaż przedsiębiorstwa) stosunku prawnego ; zespół składników materiałowych i niemateriałowych wykorzystywanych do osiągnięcia celu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz