Prawo rzeczowe i podział rzeczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe i podział rzeczy - strona 1

Fragment notatki:

Prawo rzeczowy
Jest to zespół norm prawnych określonych księga II KC, a dotyczących praw własności i stosunku innych jak właściciel osób do rzeczy.
Rzeczy - rzeczami w rozumienie PC są wszelkie przedmioty materialne, lecz wyodrębnione na tyle spośród innych przedmiotów, że mogą stanowić odrębny przedmiot własności.
Podział rzeczy:
a)Nieruchomości - to części powierzchni ziemskiej w określonych granicach wraz z tym co jest trwale z gruntem związane. Wyjątkowo na mocy innych ustaw budynki mogą stanowić odrębną od gruntu własność
b)To wszystkie inne rzeczy jak nieruchomości
Rzeczy oznaczone indywidualnie - to takie, które są oznaczone poprzez swoiste cechy i „jedne jedyne” - oznaczone do tożsamości
Rzeczy gatunkowo oznaczone - definiuje się jest przez ich rodzaj, wagę, objętość, kształt np. sól
Część składowa - to taka rzecz, która nie może być odłączona od innej rzeczy bez utraty lub istotnej zmiany całości albo części odłączonej, uszkodzenia
Przynależność - rzecz połączona z inną rzeczą dla właściwego korzystania z innej rzeczy np. kluczyki od samochodu.
Pożytki rzeczy - są to dochody jakie może dać rzecz. Mogą być pożytki naturalne - czyli płody rzeczy i inne odłączone od rzeczy części składowe o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią one normalny dochód z rzeczy.
Pożytki cywilne - dochody jakie rzecz daje na mocy stosunku prawnego np. czynsz.
Szczególnym rodzajem rzeczy jest przedsiębiorstwo - zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
Własność - najszersze prawo do rzeczy w ramach którego właściciel może z wyłączeniem innych osób z rzeczy korzystać, pobierać pożytki i rozporządzać rzeczą (czyli przenosić własność albo ją obciążać)
Granicą wykorzystywania własności są ustawy, społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa (np. zakaz zabudowy gruntu rolnego), zasady współżycia społecznego - reguła nie przeszkadzania innym osobą przy wykorzystywaniu swej własności.
Własność nieruchomości obejmuje przestrzeń nad nią i pod jej powierzchnią lecz też w granicach społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntów.
W powyższym zakresie prawo własności nieruchomości nie uchybia przepisom regulującym prawo państwa do wód i kopalin.
Nie są częściami składowymi nieruchomości różnego rodzaju ciągi instalacyjne służące przesyłaniu wody, energii, impulsów itd. Jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz