Podstawy wiedzy o prawie - strona 2

note /search

Wzajemne stosunki narodu i społeczeństwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Relacja naród a państwo Naród jest historycznie ukształtowaną trwałą wspólnotą, powstałą na gruncie wspólnych losów dziejowych, wspólnej gospodarki towarowej i wspólnych instytucji politycznych, charakteryzującą się istnieniem pocz...

Normy postępowania , język prawniczy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2590

Normy postępowania Prawo składa się z norm postępowania ludzi. Norma to pewien wzorzec. Jest ona podstawą do podziału zachowań na takie, które są z nią zgodne, takie, które są z nią niezgodne, oraz na takie, do których dana norma się nie odnosi. Norma postępowania - to wypowiedź, która określonym...

Obowiazek, uprawnienie, roszczenie, kompetencja.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1778

Obowiązek, uprawnienie, roszczenie, kompetencja Obowiązek - wyznaczają normy zarówno coś nakazujące, jak i czegoś zabraniające. Przewidują dla adresata tylko jeden sposób postępowania. Nie ma on żadnego wyboru, jeżeli chce postępować zgodnie z normą. Normy bezwzględnie obowiązujące zawierają reg...

Odpowiedzi - sprawdzian treningowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2100

Odpowiedzi. - Płaszczyzna socjologiczna (prawo jest faktem społecznym, są to relacje między ludźmi) - Płaszczyzna psychologiczna (prawo jest f. psychicznym, jest przeżyciem. Analizujemy JAK KTOŚ postrzega prawo) - Płaszczyzna aksjologiczna (prawo jest wartością, którą musimy ocenić - albo dobr...

Odpowiedzi na test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

1. P 2. F 3. P 4. F 5. F 6. P 7. F 8. F 9. ? 10. P 11. P 12. F 13. F 14. F 15. P 16. P 17. F 18. P 19. ? 20. P 21. F 22. P 23. P 24. P 25. F 26. F? 27. F 28. F 29. P 30. P 31-33. C 34-36. B 37-39. B-jesli miales prawo karne to C 40-42. A, B 43-45. żadne 46-48. B 49-51. C choc może być B-...

Podmioty stosunku prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2044

Podmioty stosunku prawnego Podmiotami stosunku prawnego - są osoby (będące jednocześnie adresatami norm regulujących ten stosunek), które w nim występują jako uprawnione lub zobowiązane do określonego zachowania się względem innych osób, będącymi uczestnikami tego samego stosunku prawnego. Możem...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1330

Prawo , a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym , to system norm prawnych , czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane...

Podział nauk.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2086

Podział nauk formalne (nieempiryczne) - dedukcyjne - logika formalna nauki ścisłe - matematyka Punktem wyjścia nauk formalnych są aksjomaty - pewniki, założenia wstępne, wnioski d...

Pojęcie prawa - instytucje prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Prawo Prawo jest pojęciem wieloznacznym. Możemy wyróżnić prawa przyrody, prawa ekonomiczne, prawa towarzyskie, rozwoju społecznego, prawa stanowione (konstytucyjne, cywilne, pracy, administracyjne, finansowe itd.) Prawo - to zespół, cał...

Prawo a obyczaje.Stosunek cywilno-prawny i administracyjno-prawny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1463

Prawo a obyczaje Obyczaje jakiegoś państwa to całokształt norm obyczajowych, uznawanych i przestrzeganych w danym społeczeństwie. Normą obyczajową jest reguła postępowania, która ukształtowała się w świadomości ludzi pod wpływem nawyku, w rezultacie wielokrotnego powtarzania w określonych okolic...