Normy postępowania , język prawniczy.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy postępowania , język prawniczy. - strona 1 Normy postępowania , język prawniczy. - strona 2

Fragment notatki:


Normy postępowania Prawo składa się z norm postępowania ludzi. Norma to pewien wzorzec. Jest ona podstawą do podziału zachowań na takie, które są z nią zgodne, takie, które są z nią niezgodne, oraz na takie, do których dana norma się nie odnosi. Norma postępowania - to wypowiedź, która określonym podmiotom jako jej adresatom wskazuje jak mają postępować w określonych warunkach. Mamy trzy rodzaje wypowiedzi: sądy - zdanie, że coś jest albo czegoś nie ma; oceny - których ujawniony jest stosunek podmiotu do pewnej sprawy, stan emocjonalny, osąd, określa aprobatę lub dezaprobatę określonego stanu rzeczy; normy wypowiedzi perswazyjnych /prawda - fałsz/, nie posiada wartości logicznych, dzielimy je na:
 z punktu widzenia relacji między normodawcą i adresatem autonomiczna - normodawca i adresat są tym samym podmiotem, np. normy zawarte w regulaminie sejmu, sejm ustala dla siebie normy heteronomiczna - normodawca stanowi dla innych podmiotów, czyli normodawca i adresat stanowionej przez niego normy to dwa różne podmioty.
 sposobu określenia adresata normy indywidualna - reguluje zachowanie się imiennie wyznaczonej osoby, podmiotu, jednorazowej sytuacji np. wezwanie na policję, do sądu, nie są normami prawnymi generalna - odnosi się do adresatów rodzajowo oznaczonych i do sytuacji się powtarzających, ale także do sytuacji jednorazowych (np. „każdy student powinien co roku poddać się badaniu lekarskiemu” a także „każdy student w marcu 2009 ma obowiązek poddać się rentgenowskiemu badaniu płuc”)
 z punktu widzenia sposobu zachowania adresata normy konkretna - to norma która wyznacza do spełnienia jakiś czyn, który jest niepowtarzalny (np. oddanie określonego długu, zapłacenie określonego czynszu za wynajem mieszkania) abstrakcyjna - norma która wyznacza zachowanie określonego rodzaju, zachowanie w zasadzie powtarzalne (np. wynagrodzenie wyrządzonej szkody, zarządzenie ogłoszenia ustawy).
Normodawca - to osoba, albo odpowiednio zorganizowaną grupa osób, która ustanawia normę. Przykłady norm: Indywidualna i konkretna: „Jacek Kowalski powinien zapłacić Włodzimierzowi Kubikowi 500 zł tytułem odszkodowania za zniszczenie płaszcza, do którego doszło w dniu 1 lutego 2002r.”
Generalna i konkretna: „Każdy student UAM jest obowiązany wziąć udział w zebraniu wyborczym w dniu 14 marca 2002r.”
Indywidualna i abstrakcyjna: „Jacek Owaki jest obowiązany uiszczać kwotę 250 zł miesięcznie z tytułu najmu pokoju”
Generalna i abstrakcyjna:

(…)

… prawną (ustawa, Konstytucja)
uznanie polega na objęciu normy postępowania ochroną ze strony państwa, czyli sankcją państwową
 Statuty wiślicko - piotrkowskie
Język prawny i język prawniczy
Język prawny - język, w którym formułowane jest prawo, a więc język przepisów i norm prawnych. Jest zawarty tekstach prawnych - Konstytucji, ustawach, rozporządzeniach, dekretach (aktach normatywnych).
Język…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz