Kultura fizyczna z metodyką - strona 2

note /search

Metody twórcze na zajeciach ruchowych - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

Metody twórcze na zajęciach ruchowych Stosowanie metod twórczych ma znaczący wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Za pomocą tych metod kształtujemy zdrową, sprawną fizycznie i umysłowo jednostkę. Do najistotniejszych cech metod twórczych należą:  pełna samodzielność dzieci w rozwiąza...

Opowieść ruchowa - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1736

METODA TWÓRCZA – METODA OPOWIEŚCI RUCHOWEJ Twórcą metody jest szwedzki pedagog Józef Gotfryd Thulin. Wymyślił on by wykorzystać bajki, legendy i inne opowiadania jako tła do rozwijania działalności ruchowej dzieci, które ruchem w własny indywidualny sposób odtwarzały sytuacje i zdarzenia występu...

Metoda analityczna - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

METODA ANALITYCZNA Polega na tym, iż bardziej złożone i trudniejsze koordynacyjne ćwiczenia dzieli się na fragmenty, które następnie scala się w pełny obraz płynnego ruchu. Np. ucząc mini koszykówki powinniśmy poprzez ćwiczenia doprowadzić do opanowania umiejętności kozłowania w miejscu i w ruch...

Metoda ruchu rozwijającego - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrz...

Przykłady zabaw w przedszkolu - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2163

GRY RZUTNE Obijany w kole Przybory: piłka, najlepiej ręczna Ustawienie: koło, odstęp miedzy uczestnikami równy 1-2krokom, w środku odbijany Przebieg zabawy: Stojący na obwodzie koła starają się trafić piłką w obijanego, który unika trafień. Nie wolno mu chwytać piłki. Kto rzuci, ale nie trafi ...

Ćwiczenia poranne dla dzieci młodszych - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

Ćwiczenia dla dzieci młodszych – poranne Stary niedźwiedź Ustawienie: jedno z dzieci leży lub kuca skulone i udaje śpiącego niedźwiedzia. Reszta dzieci chodzi w koło "niedźwiedzia". Przebieg gry: dzieci ustawiane w kole chodzą dookoła „niedźwiedzia” na palcach i powtarzają słowa : S...

Gimnastyka rytmiczna A.M.Kniessow - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1659

Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów Metoda Alfreda i Marii Kniessów jest specyficzną metodą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. „Jest to rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie śro...

Grupa metod intensyfikująca zajęcia ruchowe - wykład

  • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2779

Grupa metod intensyfikujące zajęcia ruchowe. We wczesnych latach 50. dwaj angielscy uczeni, przy okazji analizowania amerykańskich testów sprawności doszli do wniosku, iż testy te oraz inne ćwiczenia mające na celu podnoszenia sprawności motorycznej można wykorzystać do prowadzenia zajęć w prze...