Kultura fizyczna z metodyką

note /search

Osnowa lekcyjna - kultura fizyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 5446

Treść notatki stanowi plan lekcji wychowania fizycznego. ...Doskonalenie sprawności motorycznej w zakresie gier i zabaw z piłką. Zadania z zakresu umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać rzut i złapać piłkę w locie sprawności: uczeń doskonali rzuty celne przy zabawach z piłką wiadomoś...

Metoda bezpośredniej celowości ruchu - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3549

Metodę bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) - jej twórcą był R. Czyżewski. Jest ona formą przejściową od ćwiczeń stosowanych w formie ruchów zabawowo-naśladowczych do zadań wykonywanych według pewnych prawideł. Polega ona na zamierzonym zestawieniu odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej z ...

Metoda ścisła - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1442

Metoda ścisła  Metoda ta ma przewagę nad naśladowczą, bo uczeń w wynniku odpowiednich działań nauczyciela znajduje sie w sytuacji zadaniowej i jest wewnętrznie motywowany  Jest najstarsza metoda stosowaną w wychowaniu fizycznym  Polega onana ruchu odwzorowanym z pokazu lub wykonanym na po...

Metoda Karla Orffa - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1365

Metoda twórcza – Praca Szkolna Karla Orffa Karl Orff wychodził z założenia, że kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz kulturą słowa. Nawiązuje on do różnego rodzaju form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji i p...

Wykład - metoda kombinowana

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

METODA ZŁOŻONA (KOMBINOWANA) - Kombinacja metody syntetycznej i analitycznej. - Jest wiele sytuacji, w których nauczyciel próbuje nauczyć jakiegoś trudnego ćwiczenia lub złożonej umiejętności metodą syntetyczną. Okazuje się jednak, że efekty tej nauki są niezadawalające. Nauczyciel stara się wt...

Metoda naśladowcza - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

Metoda naśladowcza        Polega na dokładnym odwzorowaniu demonstrowanego ruchu, czyli ćwiczenia Każde ćwiczenie bądź czynność ruchowa jest w tej metodzie ściśle określona, ma tylko jedno rozwiązanie Czynności nauczyciela polegają na dokładnym demonstrowaniu i objaśnianiu nauczan...

Metoda stawiania zadań dodatkowych - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2002

Metoda stawiania zadań dodatkowych Została wprowadzona dla zwiększenia intensywności lekcji przez ograniczenie tzw. „martwych punktów” oraz dla zwiększenia różnorodności zadań. Polega ona na zastosowaniu dodatkowych zadań (ćwiczeń )podczas wykonywania głównych zadań lekcji. Zadania dodatkowe za...

Metoda syntetyczna - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2772

Metoda syntetyczna zwana inaczej metodą całościową należy do grupy metod nauczania ruchu. Polega ona na nauczaniu ruchu w całości bez naruszenia jego przebiegu i wewnętrznej struktury. Nauczyciel pokazuje daną czynność - ćwiczenie całościowo a uczeń stara się je wykonać tak jak potrafi naśladują...

Metoda zabawowa - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4116

Metoda zabawowa-klasyczna  Metoda ta występuje wtedy, kiedy źródłem i inspiracją aktywności ruchowej dzieci jest sytuacja pedagogiczna stworzona przez nauczyciela.  Metoda ta oparta jest na fabule-(opowiadanie, bajka) lub przepisie. Fabuła, cz...

Metoda zabawowo-naśladowcza - wykład

 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3052

Metoda zabawowo-naśladowczaw metodzie tej opieramy się na wyobrażeniu zdobytym przez obserwacje bezpośrednią, na przywołaniu w wyobraźni dziecka ruchów już kiedyś widzianychstosując tę metodę w wychowaniu fizycznym nauczyciel musi stworzyć sytuację zadaniową, która zoobrazu...