Osnowa lekcyjna - kultura fizyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4599
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osnowa lekcyjna - kultura fizyczna - strona 1 Osnowa lekcyjna - kultura fizyczna - strona 2

Fragment notatki:

Treść notatki stanowi plan lekcji wychowania fizycznego.

...Doskonalenie sprawności motorycznej w zakresie gier i zabaw z piłką.
Zadania z zakresu
umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać rzut i złapać piłkę w locie
sprawności: uczeń doskonali rzuty celne przy zabawach z piłką
wiadomości: uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw grupowych
kształtowanie postaw: uczeń proponuje własny sposób rzutu piłką (jednorącz oburącz), angażuje się w zwycięstwo swojej drużyny
Metoda – zabawowo - naśladowcza
Przybory i przyrządy: gwizdek, piłki, pachołki, szarfy.
Nauczyciel wybiera dwóch liderów grup, po czym dzieci same dzielą się na dwa zespoły. Nauczyciel wręcza dzieciom szarfy koloru odpowiadającej drużynie (szarfy czerwone i szarfy niebieskie)....

OSNOWA ZWARTEJ JEDNOSTKI METODYCZNEJ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Klasa III
Miejsce - boisko szkolne
Typ lekcji - zabawy ruchowe
Temat: Doskonalenie sprawności motorycznej w zakresie gier i zabaw z piłką.
Zadania z zakresu
umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać rzut i złapać piłkę w locie
sprawności: uczeń doskonali rzuty celne przy zabawach z piłką
wiadomości: uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw grupowych
kształtowanie postaw: uczeń proponuje własny sposób rzutu piłką (jednorącz oburącz), angażuje się w zwycięstwo swojej drużyny
Metoda - zabawowo - naśladowcza
Przybory i przyrządy: gwizdek, piłki, pachołki, szarfy.
CZĘŚĆ I WSTĘPNA
Tok lekcji
Przebieg zadania
Czas dozowania
Uwagi organizacyjne
1 min
Zbiórka następuje już po przyjściu na boisko szkolne. Przybory sportowe uczniowie przynoszą ze sobą ze szkoły u i ustawiają je na poboczu w kartonie.
I
Czynności organizacyjno porządkowe
1.Zbiórka, powitanie
1 min
Ustawienie w dwuszeregu
2. Sprawdzanie gotowości uczniów do zajęć
1 min
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie mają odpowiedni strój do zajęć.
Dzieci powinny mieć założone krótkie spodenki, białe koszulki i wygodne obuwie sportowe
II
Nastawienie psychiczne uczniów do zajęć
1. Podanie tematu lekcji, przedstawienie zadań
1 min
W tym czasie osoby niećwiczące siadają na ławkach oddalonych kilka metrów od nauczyciela
2. Zmotywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach
0,5 min
Nauczyciel motywuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
III
Zabawy ożywiające
1. Rozgrzewka
1 min
Bieg po obwodzie koła z piłką, na sygnał dźwiękowy (gwizdek) - przysiad i wyskok "do nieba" (w górę) i wyrzut piłki do góry, następnie zebranie piłki.
2 min
Stanie w rozkroku:
krążenia głowy, tułowia z piłką;
skłony do PN i LN z piłką;
skłony z piłką - dzieci witają się z niebem, kolanami, podłogą.
IV
Zabawy bieżne
1. Berek z piłką
3 min
Każde dziecko otrzymuje piłkę. Takie same zasady jak przy „berku”. Podczas gonitwy dzieci muszą kozłować piłką i uważać by piłka im nie uciekła. Jeżeli któremuś z uczniów ucieknie automatycznie zostaje berkiem.
2. Murarz i cegiełki
5 min
Kształcenie nawyku„trzymania” prawidłowej postawy oraz ćwiczenie mm stóp. Dzieci stoją w rozsypce. Nauczyciel wybiera „murarza”, który staje na linii, wzdłuż której będzie mógł łapać dzieci - cegiełki. Na hasło nauczyciela dzieci starają się przebiec w przeciwny koniec sali tak, aby nie zostać dotkniętym przez„murarza”. Dzieci mają za zadanie przedostać się na drugą stronę linii, kozłując piłkę i nie dać się złapać. Jeżeli ktoś zostaje złapany, bądź ucieknie mu piłka, siadają na linii, w siadzie skrzyżnym, z plecami wyprostowanymi i rękoma opartymi na kolanach, tworzą„mur”, a „murarz” kontroluje czy jego mur jest prosty. Gra tocz

(…)

… po wyznaczonym polu. Gdy nauczyciel mówi „stop!” i rzuci niespodziewanie pod nogi „gorącą kule” - piłkę, wtedy wy zatrzymujecie się. W czyją stronę piłka się potoczy, ten podskakuje w miejscu tak, aby jej dotknąć.
3. Zabawa skoczna „Wyścigi kangurów”
2 min
Ćwiczący stoją w rzędach na sygnał pierwsi z zastępów wkładają piłkę miedzy uda i podskakując obu nóż poruszają się w kierunku pachołków starając się nie wypuścić z nóg piłki. Po okrążeniu pachołka biorą piłkę w ręce i kozłując ją biegną do mety przekazując ja następnemu zawodnikowi.
4. Wyścigi z kozłowaniem piłki
2 min
Dzieci ustawione są w dwóch rzędach na linii startu. Pierwsze dziecko z rzędu biegnie kozłując piłkę, okrąża pachołek i wraca do swego rzędu. Uprawnia następnego uczestnika do biegu wręczając mu piłkę lub rzucając mu piłkę z linii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz