Przykłady zabaw w przedszkolu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykłady zabaw w przedszkolu - wykład - strona 1 Przykłady zabaw w przedszkolu - wykład - strona 2 Przykłady zabaw w przedszkolu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

GRY RZUTNE
Obijany w kole
Przybory: piłka, najlepiej ręczna
Ustawienie: koło, odstęp miedzy uczestnikami równy 1-2krokom, w środku odbijany
Przebieg zabawy: Stojący na obwodzie koła starają się trafić piłką w obijanego, który unika
trafień. Nie wolno mu chwytać piłki. Kto rzuci, ale nie trafi w obijanego, sam idzie na jego
miejsce. Z obwodu koła nie wolno wchodzić do środka, a piłkę należy podawać tak, aby
dostał ją stojący najbliżej obijanego.
Rzut piłek do celu
Pomieszczenie: wyznaczona linia rzutu i cel
Przybory: piłeczki lub woreczki w liczbie równej liczbie uczestników
Ustawienie: w szeregu na mecie
Przebieg zabawy: Dzieci wykonują kolejno rzuty, starając się trafić do określonego celu
umieszczonego na wysokości oczu. Dalszym utrudnieniem są rzuty do kosza umieszczonego
przed nimi w pewniej odległości. Odległość do celu należy zwiększać w miarę doskonalenia
się dzieci w rzutach.
GRY BIEŻNE
Jastrząb i kury
Przybory: koło o średnicy 1 kroku, szarfa
Ustawienie: kurki w luźnej gromadce, jastrząb wewnątrz koła
Przebieg zabawy: Jastrząb wybiega z koła i stara się schwytać jedną z kurek uciekających.
Gdy popędzi którąś z nich, wówczas ta przysiada w miejscu, układając głowę na kolana, co
chroni ją przed schwytaniem. Schwytana kura zostaje jastrzębiem.
Lawina
Przybory: kolorowe szarfy
Ustawienie: luźna gromadka
Przebieg zabawy: Dziecko oznaczone szarfą stara się schwytać inne uciekające w różnym
kierunku. Dotknięte zakłada szarfę i pomaga chwytać pozostałe dzieci. Liczba chwytających
zwiększa. Przy powtórzeniu zabawy zaczyna ją ostatni schwytani
GRY NA CZWORAKACH
Wyścigi na czworakach
Pomieszczenie: wyznaczony start i meta w odległości 10-15 kroków
Przybory: tyle chorągiewek ile zespołów
Ustawienie: dwa, trzy lub więcej zespołów za liną startu w siadzie skrzyżnym w rzędzie
Przebieg gry: Pierwszy z każdego zespołu wstaje z siada skrzyżnego i na czworakach, biegnie
do chorągiewki, okrąża ją, wraca do swego rzędu, uprawnia następnego do biegu przez
dotknięcie jego dłoni i staje na końcu. Drogę powrotną mogą odbywać na czworakach albo
zwykłym biegiem.
Kocięta z piłeczkami
Przybory: piłeczki kolorowe
Ustawienie: w luźnej gromadce na czworakach
Przebieg zabawy: Prowadzący rozsypuje piłeczki po ziemi. Dzieci, jak małe kotki, dobiegają
do poszczególnych piłek i bawią się nimi. Potrącając je łapkami, podrzucają, popychają. Gdy
piłki potoczą się dalej biegną za nimi na czworakach, czają się i skradając, jak to czynią kotki,
gdy piłka wymyka im się z łapek.
GRY ORIENTACYJNO - PRZĄDKOWE
Komórki do wynajęcia
Przybory: szarfy
Ustawienie: dzieci zajmują szarfy- komórki, jedno z nich staje w środku
Przebieg zabawy: Dziecko stojące w środku podchodzi do dzieci i pyta się czy są komórki do
wynajęcia. W tym czasie inne starają się zamienić miejscami. W czasie zamian dziecko
będące w środku stara mu się zająć opuszczone chwilowo miejsce. Jeśli mu się uda w środku
zostaje dziecko bez komórki. Dla ożywienia zabawy prowadzący wydaje od czasu do czasu
polecenia: „wszystkie komórki do wynajęcia” Wtedy wszystkie dzieci muszą zmienić
miejsca.
Kolory
Przybory: piłka ręczna lub siatkowa
Ustawienie: wszyscy w szeregu, jeden z uczestników 10 kroków przed szeregiem.
Przebieg gry: Stojący przed szeregiem rzuca kolejno piłkę do stojących w szeregu, przy czym
wraz z rzutem wymienia nazwę koloru. Każdy chwyta piłkę i odrzuca ją z powrotem
podającemu. Gdy ten wymieni kolor ”czarny”, wtedy piłki nie można chwytać. Kto ją chwyci
traci wszystkie dotychczasowe punkty. Za punkt uznaje się udany chwyt i odrzut. Wygrywa
ten kto zdobędzie 7 punktów.
GRY SKOCZNE
Skoki żabki
Ustawienie: Luźna gromada na czworakach jak żabki
Przebieg zabawy: Żabki skaczą z miejsca na miejsce (skoki równocześnie na obydwie ręce
i nogi). Na sygnał zatrzymują się w przysiadzie podpartym i kumają lub rechocą, po czym
dalej poskakują. Możemy ustawić żabki na wyznaczonej linii i polecić im skoki do
oznaczonej mety, przy czym chodzi o to, aby znalazły się tam jak najszybciej, równocześnie
możliwie dokładnie naśladując skoki żaby.
Gorąca kula
Przybory: jedna lub więcej piłek ręcznych
Ustawienie: luźna gromadka
Przebieg zabawy: Uczestnicy biegają swobodnie. Prowadzący rzuca niespodziewanie pod ich
nogi gorącą kulę. W tedy zatrzymuje się, a osoba, w której stronę piłka się potoczy
podskakuje w miejscu tak, aby jej nie dotknąć. Jeśli bawiący są sprawniejsi, wprowadza się
do zabawy wiele piłek, które rzuca prowadzący.
GRY Z ELEMENTAMI WSPINANIA
Statek kołysze się
Przybory: drabinki i szarfy
Przebieg zabawy: Ugięte ramiona z szerokim rozstawieniem łokci na zewnątrz. Statek
kołyszę się od szczebla na odległość wyprostowanych rąk i przyciągnięcie się z powrotem.
Ruch ciągły, rytmiczny, kilkakrotnie powtórzony.
Ucieczka przed wilkiem
Przygotowanie: Wyznaczenie mieszkania dla wilka, dość daleko od drabinek lub ławek
Zabawa: dzieci idą do lasu zbierać grzyby, jagody i rozchodzą się po lesie. Gdy słyszą
wołanie: Wilk idzie! – biegną do przodu i jeśli są to drabinki- wchodzą na czwarty szczebel
trzymając się rękami, jeśli ławki wchodzą na nie. Potem, gdy niebezpieczeństwo minie,
schodzą spokojnie i dalej zbierają jagody
GRY Z ELEMENTAMI RÓWNOWAGI
Po wąskiej dróżce
Przybory: dwie równoległe linie w odstępie 20cm
Zabawa: na polecenie dzieci kolejno przechodzą po dróżce. Kto wykona zadanie idzie na
koniec kolejki
Bociany chodzą po łące
Ustawienie: luźna rozsypka
Zabawa: na polecenie prowadzącego dzieci chodzą w różnych kierunkach wysoko podnosząc
kolana. Na sygnał zatrzymują się, stają na jednej nodze, a stopę drugiej opierają o kolano nogi
podstawnej. Wyciągają ramiona do przodu i klaszcząc w ręce mówią: kle, kle..
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz