Zarządzanie produkcją - strona 4

Koszty zapasów - rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

10. Koszty zapasów - rodzaje Koszty tworzenia zapasów - (koszty zamawiania) wysokość kosztów związanych ze złożeniem zamówienia jest niezależna od jego wielkości. Na koszty tworzenia zapasów wpływają: - koszty wstępne - koszty złożenia zamówienia - koszty ponoszone po złożeniu zamówienia Koszty...

Pracochłonność wyrobu - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1638

Pracochłonność wyrobu - pracochłonność wyrobu to suma normatywnych czasów wykonania wszystkich operacji. Pracochłonność wyrobu obejmuje czas pracy robotnika bezpośrednio produkcyjnego jak i czas przerw. Metody zamawiania z sytuacji zapotrzebowania niezależnego Sytuacja zapotrzebowania niezależneg...

Rodzaje cyklów - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Rodzaje cyklów - charakterystyka cykl produkcyjny - czas od rozpoczęcia podstawowego procesu produkcyjnego poprzez przechodzenie poszczególnych faz wytwarzania do momentu jego zakończenia i przekazania gotowego wyrobu do dyspozycji odbiorcy ; - cykl przygotowania produkcji - cykl wytwarzania - cykl...

Strategie mocy produkcyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Strategie mocy produkcyjnej Strategia nadmiaru - moc produkcyjna jest zwiększana w oczekiwaniu na wzrost popytu - gwarantuje, że organizacja zawsze będzie w stanie zaspokoić cały popyt, nawet w okresach jego znacznego wzrostu - dzięki niej można zawsze uprzedzić zamiary konkurencji - może być ba...

Cykl produkcyjny i jego optymalizacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407

CYKL PRODUKCYJNY I JEGO OPTYMALIZACJA Cykl produkcyjny to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem procesu produkcyjnego określonego wyrobu. W okresie tym materiał wyjściowy przechodząc kolejno przez wszystkie etapy procesu produkcyjnego przekształcany jest w gotowy wyrób. Cykl produkcyjny ...

Dokumentacja planowania i ewidencja produkcji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

DOKUMENTACJA PLANOWANIA I EWIDENCJA PRODUKCJI. DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA Podstawą decyzji są informacje. Nośnikiem informacji jest: dokumentacja techniczna dokumentacja produkcyjna (warsztatowa) (zależy od systemu sterowania produkcją) pozostałe dokumenty Planowanie i ewidencja dotyczą następują...

Działalność badawczo-rozwojowa i jej organizacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO ROZWOJOWA I JEJ ORGANIZACJA Podział ze względu na liczbę uczestników: praca indywidualna praca grupowa praca zespołowa (jeżeli wykonawców łączy cel i proces pracy) Działalność badawcza i rozwojowa - systematycznie prowadzone prace twórcze realizowane w celu zwiększenia zaso...

Istota zarządzania produkcją-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 189
Wyświetleń: 742

ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Zarządzanie produkcją - uporządkowany zbiór działań wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Planowanie - wytyczanie celów organizacji i określenie sposobów ich realizacji Podejmowanie decyzji - część procesu planowania obejm...

Nowoczesne metody zarządzania produkcją-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Elastyczne systemy produkcyjne (ESP) Elastyczne systemy produkcyjne stanowią nowoczesną formę automatyzacji produkcji seryjnej i jednostkowej. W systemach tych dzięki elastycznej automatyzacji prz...

Organizacja brygad roboczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

ORGANIZACJA BRYGAD ROBOCZYCH Brygada robocza - forma organizacji co najmniej 2 pracowników współpracujących ze sobą w ramach określonego procesu pracy i ponoszących wspólną odpowiedzialność za jej wyniki. Kierownikiem takiego zespołu pracowników jest brygadzista odpowiedzialny za: organizowanie pr...