Zarządzanie produkcją - strona 3

Planowanie produkcji i sterowanie jej przebiegiem

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

PLANOWANIE PRODUKCJI I STEROWANIE JEJ PRZEBIEGIEM MODEL OGÓLNY ( Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II) Wspomaganie informatyczne jest przeznaczone dla przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Warianty planowania produkcji i sterowania jej przebiegiem: -95% przedsiębiorstw posiada MRP ...

Strategiczne aspekty zarządzania produkcją

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

STRATEGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strategiczne problemy zarządzania produkcją wynikają ze strategii ogólnych przedsiębiorstwa: misji strategii konkurencyjnych rozwiązywane być muszą w sposób zapewniający realizację strategii przedsiębiorstwa. W układzie strategicznym produkcja ma char...

Strategie produkcyjne przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

STRATEGIE PRODUKCYJNE Strategie przedsiębiorstwa Cechy produktu ( taksonomia Aryes'a) Strategie w przedsiębiorstwie ( funkcyjne, mix strategiczny ) Mix strategiczny: badania i rozwój (R&D) marketing (komunikowanie się przedsiębiorstwa = IT (Information Technologies) IT: finanse logistyka...

Zakres zarządzania produkcją

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ- wg. APICS - to wiedza i działalność praktyczna, polegająca na planowaniu, bieżącym sterowaniu i kontroli ilości surowców, robót w toku, wyrobów gotowych oraz wykorzystaniu zasobów dla zaspokojenia zapotrzebowania klientów, minimalizacji opóźnień, kosztów zapasów oraz maksymal...

Zarządzanie produkcją-podstawy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System produkcyjny to układ elementów składowych i relacji między tymi elementami oraz relacji transformacji czynników wejścia w czynniki wyjścia to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny i energetyczny, służący produkowaniu dóbr przeznaczony do konsumpcji lub...

Obliczenia wstępne - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Obliczenia wstępne Obliczenie rocznego programu produkcji poszczególnych części według wzoru: Gdzie: P fi - program produkcji wyrobów finalnych P k - program produkcji wyrobów na rzecz kooperacji P z - program produkcji wyrobów zamiennych d i - współczynnik powtarzalności części w wyrobie b- w...

Warunki zorganizowania gniazda potokowego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Sprawdzenie ogólnych warunków zorganizowanie gniazda potokowego Warunki dla gniazda specjalizowanego przedmiotowo, potokowo są następujące: ρ śr : 0,65-0,85 f: 2-10 r opśr : 0,1-0,5 Sprawdzenie wartości współczynnika podobieństwa technologiczno- organizacyjnego Współczynnik ten obrazuje stopień po...

System produkcyjny - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System produkcyjny to układ elementów składowych i relacji między tymi elementami oraz relacji transformacji czynników wejścia w czynniki wyjścia to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny i energetyczny, służący produkowaniu dóbr przeznaczony do konsumpcji lub...

Wprowadzenie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Wprowadzenie Poniższe opracowanie zawiera podstawowe obliczenia dotyczące systemu pracy gniazda potokowego, do których zalicza się: -program produkcji -wielkość partii obróbczych -liczbę i rozmieszczenie stanowisk roboczych -ilość niezbędnych pracowników produkcyjnych -długość cykli produkcyjn...

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Cechy przedsiębiorstwa przemysłowego Przedsiębiorstwo przemysłowe to organizacja gospodarcza produkująca wyroby lub usługi przemysłowe , wyodrębniona ekonomicznie i organizacyjnie mająca osobowość prawną jest ono właścicielem, dzierżawcą lub dysponentem określonego majątku. może być samodzielnym po...