Zarządzanie produkcją-podstawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją-podstawy - strona 1 Zarządzanie produkcją-podstawy - strona 2 Zarządzanie produkcją-podstawy - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System produkcyjny to układ elementów składowych i relacji między tymi elementami oraz relacji transformacji czynników wejścia w czynniki wyjścia
to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny i energetyczny, służący produkowaniu dóbr przeznaczony do konsumpcji lub dalszego przerobu
Proces transformacji operacje technologiczne
operacje transportowe
operacje składowania
operacje kontroli
operacje montażu
Elementy wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego Elementy wejścia
kapitał (finansowy, rzeczowy) rzeczowy (techniczne środki produkcji) - teren zakładu i powierzchnia produkcyjna, wyposażenie techniczne, budynki, instalacje energ., gazowe, sieć informatyczna
finansowy (własny i obcy)
ludzie
top managment
personel inżynieryjno-techniczny personel administracyjno-biurowy
personel wykonawczy
warunki pracy
kwalifikacje i doświadczenia
materiały i media energetyczne
materiały, półwyroby i surowce
woda, gazy i powietrze spręż., ciepło, energia elektryczna
paliwa stałe i gazowe
Know How
dokumentacja techniczna
patenty
umiejętności
wiedza i doświadczenie
informacje
inf. rynkowe
prognozy rynkowe
dok. techniczne
programy produkcji
Elementy wyjścia
wyroby przemysłowe, usługi produkcyjne, produkty uboczne, braki i surowce wtórne, odpady (ścieki, wibracje, szkody górnicze), informacje o jakości o technologii o kosztach, doświadczenie
Produktywność systemu produkcyjnego - jest to relacja wektora wyjścia do wektora wejścia. Tym samym produktywność jest miarą efektywności. produktywność globalna - jest to relacja efektu produkcyjnego do wszystkich tych czynników, które brały udział przy wytworzeniu produktu wyjściowego
produktywność cząstkowa - jest to relacja wektora wyjścia do jakiegoś czynnika wytwórczego (Xi)
produktywność margi nalna - relacje przyrostu wektora wyjścia do przyrostu albo wektora wejścia lub któregoś z czynników wytwórczych
Proces produkcyjny to proces transformacji wektora wejścia systemu produkcyjnego i wektora wyjścia
jest uporządkowanym ciągiem działań podjętych w celu wytworzenia produktów zaspakajających potrzeby wszystkich Proces dzielimy w szerszym rozumieniu na:
proces przygotowania produkcji procesy podstawowe
procesy pomocnicze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz