Zarządzanie produkcją - strona 5

Organizacja stanowisk roboczych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2604

ORGANIZACJA STANOWISK ROBOCZYCH Stanowisko robocze jest najmniejszą komórką produkcyjną przygotowaną technicznie i organizacyjnie do realizacji procesu produkcyjnego lub jego fragmentu (operacji technologicznej). Elementami stanowiska roboczego są: wyposażenie, przedmioty pracy, pracownik, zadania ...

Planowanie operatywne i sterowanie produkcją-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2121

PLANOWANIE OPERATYWNE I STEROWANIE PRODUKCJĄ Celem planowania produkcji w przedsiębiorstwie jest doprowadzenie zadań produkcyjnych do poszczególnych komórek produkcyjnych, wydziałów, oddziałów, gniazd i linii produkcyjnych oraz stanowisk...

Proces produkcyjny i jego struktura-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

PROCES PRODUKCYJNY I JEGO STRUKTURA Proces produkcyjny - uporządkowany zbiór operacji produkcyjnych, w wyniku których z materiałów wyjściowych powstają produkty finalne przeznaczone na sprzedaż. Proces produkcyjny zaczyna się pobraniem materiałów wyjściowych z magazynów, a kończy się przekazaniem g...

Produkcja rytmiczna i jej obliczenia - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

PRODUKCJA RYTMICZNA I JEJ OBLICZENIA Wprowadzenie potokowej organizacji produkcji wymaga odpowiedniego, wcześniejszego technicznego przygotowania produkcji, szczególnie w zakresie przygotowania technologicznego, obejmującego: racjonalną kolejność operacji technologicznych taki podział procesu prod...

Techniczne przygotowanie produkcji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI (TPP) Przez organizację technicznego przygotowania produkcji (TPP) rozumie się zespół działań składających się na organizację i zarządzanie pracami studialnymi, projektowymi w zakresie ...

Specjalizacja w przygotowaniu komórek produkcyjnych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

TECHNOLOGICZNA I PRZEDMIOTOWA SPECJALIZACJA W PROJEKTOWANIU KOMÓREK PRODUKCYJNYCH Struktura produkcyjna jest to układ komórek produkcyjnych o charakterze podstawowym i pomocniczym wraz z ich wewnętrznymi powiązaniami kooperacyjnymi występującymi w procesie produkcji. Elementarną komórką produkcyjn...

Typy i odmiany organizacji produkcji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4396

TYPY I ODMIANY ORGANIZACJI PRODUKCJI Ze względu na różnorodność produkowanych wyrobów, w danym przedsiębiorstwie mogą występować różne typy, formy i odmiany organizacji produkcji. W przypadku różnorodnej produkcji, o organizacji produkcji wnioskujemy na podstawie charakteru przeważającej liczby kom...

Etapy realizacji inwestycji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Etapy realizacji inwestycji Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie zależy m.in. od: *rodzaju obiektów budowlanych, których dotyczy inwestycja: *budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi *budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową *obiekt

Podmioty procesu inwestycyjno-budowlanego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

PROCES INWESTYCYJNY - jest to prawnie, technicznie i organizacyjnie uporządkowany ciąg działań, których celem jest wykonanie dobra trwałego. Proces inwestycyjny w budownictwie to całokształt działalności związanej z podjęciem decyzji, przygotowaniem, realizacją, rozruchem oddaniem do eksploatacji i ...

Zagospodarowanie placu budowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jerzy Baruk
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

Zagospodarowanie placu budowy jest to wyposażenie niezbędne do właściwego organizacyjnie i technologicznie prowadzenia robót budowlanych w określonych warunkach i na określonej działce b...