Zagospodarowanie placu budowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagospodarowanie placu budowy-opracowanie - strona 1 Zagospodarowanie placu budowy-opracowanie - strona 2 Zagospodarowanie placu budowy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zagospodarowanie placu budowy jest to wyposażenie niezbędne do właściwego organizacyjnie i technologicznie prowadzenia robót budowlanych w określonych warunkach i na określonej działce budowlanej. Powinno także zapewnić pracownikom warunki do bezpiecznej pracy oraz higieniczne warunki przebywania na budowie. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno ono obejmować w szczególności:- ogrodzenie terenu, - wyznaczenie stref niebezpiecznych, - wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, - doprowadzenie mediów (energii elektrycznej i wody), - urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, - zapewnienie łączności telefonicznej, - urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. Ogrodzenie terenu: *Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi *Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór *Na ogół ogrodzenia terenu nie są urządzeniami stałymi. Dlatego są one tak konstruowane, aby mogły być łatwo montowane, rozbierane oraz transportowane i nadawały się do wielokrotnego użycia. *Ogrodzenia mogą być pełne lub ażurowe. Pełne stosuje się do ogrodzenia budowy w miastach, przy ulicach o dużym nasileniu ruchu pieszego. Natomiast w miejscach, gdzie ruch jest nieduży lub poza miastem ogrodzenie może być ażurowe. Ażurowe powinno być także tam, gdzie postawienie pełnego ograniczałoby widoczność, np. przy skrzyżowaniach ulic. Zaleca się aby: *bramy i furtki otwierały się do wnętrza placu budowy *bramy i furtki były rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy *szerokość bram umożliwiała swobodny przejazd (min. 3, 0 m) *w ogrodzeniu były co najmniej 2 bramy *przy jednej z bram umieścić furtkę o szerokości 80-100 cm *wysokość ogrodzenia wynosiła 1, 5 - 2 m
Strefa niebezpieczna *Strefą niebezpieczną na terenie budowy jest każde miejsce, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. *Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. *Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom postronnym. *Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów: powinna być ogrodzona balustradami ochronnymi, w swym najmniejszym wymiarze liniowym, liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. *W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów np. siatek ochronnych.

(…)

… napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego Zabronione jest: *podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Naczas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę *Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych…
…. *Zabronione jest używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsce składowania narzędzi, sprzętu, materiałów
Drogi tymczasowe *Teren budowy jest miejscem, które wymaga odpowiedniego przygotowania do intensywnego transportu poziomego. Na budowę dowożone są materiały i wyroby budowlane, prefabrykaty, sprzęt i urządzenia techniczne. *Drogi tego rodzaju powinny mieć dobrze dobrany układ oraz dostatecznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz