Nowoczesne metody zarządzania produkcją-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowoczesne metody zarządzania produkcją-opracowanie - strona 1 Nowoczesne metody zarządzania produkcją-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Elastyczne systemy produkcyjne (ESP)
Elastyczne systemy produkcyjne stanowią nowoczesną formę automatyzacji produkcji seryjnej i jednostkowej. W systemach tych dzięki elastycznej automatyzacji przenoszone są zalety produkcji masowej do produkcji jednostkowej, mało i średnioseryjnej. Pojęcie elastyczności odnosi się do stanowiska roboczego, oddziału produkcyjnego, wydziału i całego przedsiębiorstwa („fabryki bez ludzi”)
Elastyczny system produkcji (ESP) to zautomatyzowany system produkcyjny zdolny (przy minimalnym udziale człowieka) wytwarzać dowolny wyrób z określonej rodziny (typoszeregu) wyrobów. Stanowi on zintegrowany zestaw obrabiarek i związane z nim wyposażenie pomocnicze, łącznie ze środkami automatycznego przemieszczania wyrobów, wyposażony jest w nadrzędny system sterowania koordynujący pracę sterowanych lokalnie urządzeń produkcyjnych. ESP obejmują:
obrabiarki sterowane numerycznie
kompleks sterująco-obliczeniowy
system technologicznego przygotowania produkcji
system magazynowo transportowy
system zaopatrzenia narzędziowego
system kontroli jakości obrabianych przedmiotów
system odprowadzania wiórów.
W odniesieniu do podobieństwa realizowanych funkcji ESP składają się z następujących podsystemów funkcjonalnych:
podsystem wytwarzania (stanowiska robocze obróbkowe, przygotowawcze, pomocnicze i kontroli)
podsystem transportu (urządzenia techniczne służące do przemieszczania przedmiotów pracy, palet, narzędzi itp.) podsystem magazynowania: urządzenia i środki techniczne do przechowywania materiałów, zapasów produkcji w toku, palet, narzędzi itp. podsystem manipulacji (urządzenia i środki techniczne do przekazywania przedmiotów pracy, palet i narzędzi pomiędzy podsystemami wytwarzania, transportu, magazynowania)
podsystem pomocy warsztatowych (zbiór narzędzi skrawających, pomiarowych i kontrolnych oraz palet i uchwytów stosowanych w systemie produkcyjnym) podsystemy zasilania i usuwania odpadów (urządzenia i środki techniczne realizujące zasilanie systemów w materiały pomocnicze, energię oraz usuwające odpady po-produkcyjne) podsystem sterowania (urządzenia i środki techniczne zapewniające sprawne współdziałanie wszystkich podsystemów funkcjonalnych oraz sterowanie techniczne elementów systemu i podsystemów) podsystem kontroli i diagnostyki (urządzenia i środki techniczne dla pomiarów i zapewnienia jakości produkowanych wyrobów oraz niezawodności środków produkcji) W ESP można automatyzować wszystkie operacje technologiczne i pomocnicze - warunkujące zaistnienie operacji technologicznych.


(…)

… dostosowywanych do konstrukcji danego przyrządu. Sterowanie produkcją w systemie „just-in-time”
Współczesna inżynieria produkcyjna opiera się na następujących przesłankach:
miejsce parametrów technicznych jako bazy organizacji produkcji zajmują parametry dotyczące sfery zbytu - wymagania klientów co do jakości, ilości, terminów dostaw
strona techniczna produkcji staje się zmienną zależną, tzn. że wybór…
…)
Roboty I-szej generacji (tzw. manipulacyjne) mogą być zakwalifikowane do 4 następujących grup:
roboty o stałej kolejności działania (manipulatory)
roboty o zmiennej kolejności działania (zwykle służą do „pobierania i umieszczania”)
roboty sterowane numerycznie
roboty ze sterowanie repetycyjnym (powtarzalnym) - roboty uczące się.
Metoda obróbki grupowej
Specyficzną formą typizacji procesów technologicznych jest metoda obróbki grupowej, opierająca się na ścisłej typizacji operacji. Metoda obróbki grupowej (MGO) ma na celu umożliwienie stosowania metod produkcji seryjnej w zakładach o produkcji małoseryjnej i jednostkowej przez łączenie jednakowych operacji wykonywanych na różnych detalach. Detale te muszą mieć na tyle zbliżoną konstrukcję aby było możliwe stosowanie tych samych obrabiarek…
… zaspokojeniu wymagań klientów w momencie gdy one powstaną, tzn. bez odpadów, bez niepotrzebnego zużycia materiałów, zasobów fizycznych i ludzkich. JIT to ogólna zasada, sposób organizacji i sterowania produkcja, który można realizować za pomocą różnych rozwiązań szczegółowych, np. KANBAN
KANBAN
Jest to kompleksowy system organizacji produkcji w przedsiębiorstwie, wcielający w życie zasady ogólnej teorii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz