Organizacja brygad roboczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja brygad roboczych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ORGANIZACJA BRYGAD ROBOCZYCH
Brygada robocza - forma organizacji co najmniej 2 pracowników współpracujących ze sobą w ramach określonego procesu pracy i ponoszących wspólną odpowiedzialność za jej wyniki. Kierownikiem takiego zespołu pracowników jest brygadzista odpowiedzialny za:
organizowanie pracy członków brygady na stanowisku roboczym
instruktaż pracowników
dyscyplinę pracy zespołu
efektywne wykorzystanie czasu pracy
wysoką jakość pracy
bezpieczeństwo pracy
Brygady robocze powołuje się do realizacji następujących celów:
wykonanie kompleksowych zadań produkcyjnych, które nie mogą ulec podziałowi pomiędzy pojedynczych wykonawców, wymagające jednoczesnej pracy kilku pracowników, np. brygada montażowa
obsługa złożonych kompleksów (agregatów) produkcyjnych, których praca związana jest z technologią, np. brygada obsługi pracy elektrycznej
zapewnienie ścisłej kontroli i współpracy ustalonego taktu pracy w liniach produkcyjnych
wytworzenie wzajemnego powiązania między podstawowymi i pomocniczymi procesami produkcyjnymi
ułatwienie operatywnego rozdzielenia zadań pomiędzy poszczególnych pracowników, np. brygada transportowa
zapewnienie wzajemnej pomocy, kontroli i uzgodnienia działań pracowników realizujących zadania produkcyjne, np. brygada składająca się z pracowników o wysokich i niskich kwalifikacjach
wykonywanie prac, które całościowo podlegają normowaniu, np. brygada remontowa
wykonywanie zamkniętych w sobie części procesu produkcyjnego w oparciu o umowy o dzieło. Wykonanie takich zadań powierza się zespołowi pracowników w ramach tzw. „grupowych form organizacji pracy”, które przybierają inne, różne nazwy: grupy autonomiczne, grupy partnerskie, samorządne grupy pracownicze, brygadowy system pracy. Grupy te cechują się:
swobodnym doborem członków grupy
demokratycznym wyborem lidera przez grupę
zawieraniem umowy grupy z przedsiębiorstwem na realizację określonego zadania
sposób osiągnięcia celu jest sprawą wewnętrzną grupy
swobodą w ustalaniu czasu pracy - członkowie grupy decydują o czasie pracy, o godzinie jej rozpoczęcia i kończenia, o przerwach na posiłek i odpoczynek
Metoda grup autonomicznych
Grupa autonomiczna - grupa pracowników, której funkcją jest wykonywanie pewnej liczby związanych ze sobą zadań, tworzących określoną całość w procesie pracy (to zbiór pracowników, środków, przedmiotów pracy oraz ich powiązań, które gwarantują wysoki stopień ich samodzielności w realizacji celów i zadań produkcyjnych). Członkowie grupy realizują zadania cząstkowe instytucji oraz zaspokajają własne potrzeby związane z oczekiwaniami wobec pracy. Osoby te wspólnie odpowiadają za realizację zadań, a ich działanie charakteryzują się wysokim stopniem samodzielności, definiowanej jako możliwość realizacji celów grupy we własnym zakresie. Obejmuje ona przejmowanie przez grupę zadań należących uprzednio do kierownika (podział zadań, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, kontrola pracy) z jednej strony, z drugiej zaś przejmowanie zadań uprzednio należących do grup pomocniczych.


(…)

… organizacji pracy i dobór członków grupy:
wyodrębnienie i określenie przebiegu procesu pracy dla każdej grupy
ustanowienie przewidzianego zakresu autonomii, wielkości zespołów, wymagań kwalifikacyjnych, norm pracy, środków koniecznych do realizacji zadań
przygotowanie zmian w dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa
dobór pracowników do poszczególnych grup (proste naśladownictwo, sugestie i akceptacje…
… w organizowaniu pracy - są na ogół od nich niezależne.
Metodą wzbogacania treści pracy są też rozwiązania polegające na łączeniu różnych metod.
METODY USPRAWNIENIA CYKLU PRODUKCYJNEGO - REENGINEERING I KAIZEN
Długość cyklu produkcyjnego wpływa na koszty produkcji. Generalnie im dłuższy cykl produkcyjny, tym wyższy jest poziom produkcji w toku i wyższe koszty produkcji. Firmy, które wdrożyły zasady produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz