Historia Polski XX wieku - strona 9

Wykład - Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1841

Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym Od samego początku nie układało się najlepiej. Polska traktowana jak państwo sezonowe. Niemcy nie pogodziły się z kształtem granicy polsko-niemieckiej. Zgodnie z układem wersalskim Polska otrzymywała Pomorze Wschodnie bez Gdańska, prawie całą Wiel...

Wykład - Stosunki polsko-radzieckie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Stosunki polsko-radzieckie Rewolucja pażdziernikowa a sprawa polska temat 6. Wojna polsko-bolszewicka temat 12. Stosunek Rosjo do odrodzonej Polski „Ententa wepchnęła między Niemcy i Rosją państwo Polskie, dzielące Niemcy na dwie części i prześladujące ludność niemiecką” Tawarisz Lenin

Wykład - sytuacja Żydów w okupowanej Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

SYTUACJA ŻYDÓW W OKUPOWANEJ POLSCE-HOLOCAUST Eksterminacja Żydów w czasie n wojny światowej związana była z założeniami ideologicznymi rasistowskiej polityki hitlerowskiej. Zgodnie z tymi założeniami Żydzi uznawani byli za „rasę podludzi", którą należy wyeliminować z życia społecznego, polityc...

Wykład - Traktat Ryski 18 III 1921

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Traktat Ryski 18 III 1921 Podpisanie właściwego Traktatu Ryskiego poprzedził dokument rozejmowy z 12 X 1920 r. Rokowania pokojowe trwały 5 miesięcy. Na czele polskiej komisji negocjacyjnej stał Jan Dąbki a przewodniczącym delegacji rosyjskie...

Wykład - Układ Sikorski-Majski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

UKŁAD SIKORSKI-MAJSKI Atak Niemiec na ZSRR stał się przełomowym momentem stosunków polsko-radzieckich. Dotąd wrogo do siebie nastawione strony uznały, że może dojść do zbliżenia stanowisk. Rząd Sikorskiego uważał, że może to stać się punktem wyjściowym do rozmów na temat sytuacji Polaków ZSRR oraz ...

Wykład - Walka o urząd prezydenta RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Walka o urząd prezydenta RP - śmierć Gabriela Narutowicza Przed nowo wybranym parlamentem stanęło poważne zadanie, mianowicie wybór głowy państwa. Zgodnie z konstytucją miały dokonać tego połączone izby Sejmu i Senatu. Zgromadzenie Narodowe po raz pierwszy zebrało się 9 grudnia 1922 r., by dokonać ...

Wykład - Walka z opozycją sejmową

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Walka z opozycją sejmową - proces brzeski W roku 1929 opozycja została zepchnięta do roli obserwatora poczynań sanacji (rządy sprawowali w. Sławek i A. Prystor - zwolennicy ostrego kursu wobec opozycji) Na jesień 1929 r. nastąpiła konsolidacja opozycji. Wtedy to powstał

Wykład - Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne 24 października 1929 r. - „czarny czwartek” (krach na giełdzie nowojorskiej) kryzys gospodarczy, który dotknął Polskę był kryzysem nadprodukcji. Był to kryzys ogólnoświatowy: nastąp...

Wykład - Wojna polsko-bolszewicka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Wojna polsko-bolszewicka - geneza, przebieg, skutki Przygotowania wojenne Sukcesy armii polskich na wschodzie zachęciły Piłsudskiego do realizacji koncepcji federacyjnej. Niestety Piłsudski nie mógł znaleźć znaczących partnerów na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Jedynie Dyrektoriat kijowskiej URL wy...

Wykład - Wybitni politycy polscy na progu niepodległości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wybitni politycy polscy na progu niepodległości Wincenty Witos Przywódca PSL „Piast”. Uważał swe stronnictwo za reprezentanta wszystkich chłopów-gospodarzy. Akcentował też, że broni ludności bezrolnej. Zakładając, że tylko w systemie par...