Wykład - sytuacja Żydów w okupowanej Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sytuacja Żydów w okupowanej Polsce - strona 1 Wykład - sytuacja Żydów w okupowanej Polsce - strona 2

Fragment notatki:

SYTUACJA ŻYDÓW W OKUPOWANEJ POLSCE-HOLOCAUST
Eksterminacja Żydów w czasie n wojny światowej związana była z założeniami ideologicznymi rasistowskiej polityki hitlerowskiej. Zgodnie z tymi założeniami Żydzi uznawani byli za „rasę podludzi", którą należy wyeliminować z życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego a ostatecznie całkowicie wytępić. Sformułowane w 1935r ustawy norymberskie czyniły z Żydów dyskryminowaną kategorię mieszkańców Rzeszy (odebrano im prawa polityczne i obywatelstwo, wprowadzono segregację rasową).
Ziemie polskie u progu n wojny światowej zamieszkiwało ok. 3 min. Żydów.
Początkowo nie istniały dokładne plany Rzeszy dotyczące tzw. kwestii żydowskiej (rozważano m. in. wywiezienie ich na Madagaskar).
Ustawy norymberskie na włączone do Rzeszy polskie terytoria rozciągnięto dopiero w 1941r, w GG
ustawodawstwo to me obwiązywało, mimo to już jesienią 1939 po zajęciu przez Niemców części obszaru
n RP, zaczęła się ich dyskryminacjaj prześladowania {obowiązek noszenia na prawym-ramieniu białej
opaski z niebieską gwiazdą Dawida, ograniczenie swobody poruszania się, grabież mienia żydowskiego.
Zaczęto tworzyć wyodrębnione, zamknięte dzielnice żydowskie czyli getta. Pierwsze z nich powstało w Piotrkowie Trybunalskim, największe utworzono w Warszawie (450 tyś) i Łodzi (200 tyś), w sumie istniało na terenach polskich blisko 400 gett. Rady żydowskie - Judenraty - zajmujące się organizacją życia w gettach podlegały władzy niemieckiej i wykonywały jej polecenia (ściąganie kontrybucji, kierowanie ludzi do obozów pracy, ewidencja ludności etc.). Żydzi między 14 a 60 rokiem życia podlegali przymusowi pracy w gettach lub obozach pracy poza nimi.
Bardzo trudne warunki pracy, dramatycznie zła sytuacja w gettach (głód, choroby) służyć miały biologicznemu wyniszczeniu Żydów.
W 1941r władze hitlerowskie zaostrzyły politykę antyżydowską. Podjęto decyzję o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej (Endlosung der Judenfjage). Zatwierdzenie jej przez Główny Urząd ^ Bezpieczeństwa Rzeszy oznaczało decyzję o wymordowaniu blisko 8 min Żydów znajdujących się pod władzą nazistowskich Niemiec. Wstęp do tej akcji stanowiły rozstrzeliwania Żydów na obszarach Kresów Wschodnich. Zaczęto tworzyć sieć obozów zagłady na ziemiach polskich (pierwszy z takich obozów powstał wiosną 1941 w Chełmnie nad Renem) gdzie w komorach gazowych (cyklon B) dokonywano masowego ludobójstwa. Największe obozy znajdowały się w Oświęcimiu i Brzezince, Treblince, Majdanku, Sobiborze oraz Bełżcu.
Wiosną 1942 zapadła decyzja o likwidacji gett. Niemcy zlikwidowali getto w Lublinie, rozpoczęła się wywózka Żydów z getta warszawskiego do obozów zagłady. W odpowiedzi na działanie władz hitlerowskich powstała ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz