Ziemie polskie pod okupacja niemiecka 1939-45

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie pod okupacja niemiecka 1939-45 - strona 1 Ziemie polskie pod okupacja niemiecka 1939-45 - strona 2

Fragment notatki:

ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ 1939-45
W 1939 nastąpiła właściwie likwidacja państwa polskiego. Z punktu widzenia prawnego pojawiło się to już w pakcie Ribbentrop- Mołotow, a następnie w podpisanym 28 września 1939 aneksie do tego paktu, gdzie zmieniona została linia podziału ( z Wisły na Bug), a Niemcy zrezygnowali z Litwy na rzecz ZSRR.
Niemcy dostali ziemie na zachód od Bugu i Sanu. Pod względem terytorialnym nastąpił podział pół na pół ( **Niemcy dostali 48,4% terytorium przedwojennej Polski, Rosjanie o 2% więcej). Inaczej podział ten wyglądał ze względna ludność- z 25 milionów rdzennych Polaków, Niemcy dostali 20 milionów, a Rosjanie 5 milionów. Niemcy dokonali podziału zagarniętych ziem, zgodnie z dekretem Hitlera z dnia 8 października 1939:
do Niemiec włączono : województwo poznańskie, część śląskiego, krakowskiego i łódzkiego. Utworzono okręgi:
- Gdańsk- Prusy Zachodnie,
- Wartheland - Kraj Warty,
- prowincja śląska,
- prowincja Prusy Wschodnie.
2) utworzono Generalne Gubernatorstwo w skład którego wchodziła także Warszawa. Za stołeczne miasto uznano jednak Kraków, ponieważ Niemcom zależało na zmarginalizowaniu roli Warszawy, zrobieniu z niej prowincjonalnego miasta.
Na czele Generalnego Gubernatorstwa stał generalny gubernator - Hans Fran k (** doktorat z filozofii), od jesieni 1939 nazywany przez Polaków „królem Polski”, ponieważ rezydował na Wawelu. Generalne Gubernatorstwo podzielono na 4 dystrykty :
- warszawski,
- krakowski,
- radomski,
- lubelski.
Latem 1940 do Generalnego Gubernatorstwa włączono także Galicję z Lwowem.
Tereny włączone do Rzeszy przeznaczono do zniemczenia. Próbowano dokonać tego przez: - wysiedlenia w głąb Rzeszy na przymusowe roboty, lub do Generalnego Gubernatorstwa (* nazywanego „śmietniskiem Europy”)
- rozwijanie akcji podpisywania przez Polaków Niemieckiej Listy Narodowej (Volksdeutsche), co sprawiło, że byli oni lepiej traktowani w czasie okupacji, pod koniec wojny przeprowadzano na ludności tej samosądy. Niemcy na terenach Polski uderzyli w Kościoły ( katolicki i ewangelicki). Z 2100 księży żyjących przed wojną, ponad połowę wymordowano. Kościół zawsze stawał bowiem po stronie ludzi, państwa, tworzyła go również inteligencja. Jesienią 1939 wprowadzono kontyngenty - każdy rolnik musiał oddać część swoich zbiorów na rzecz państwa niemieckiego ( przeważnie transportowano je na front wschodni).
Niemcy rozwiązali większość organizacji w Polsce. Pozostały jedynie:


(…)

… jedynie:
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Polski Czerwony Krzyż, i utworzono:
- Radę Główną Opiekuńczą (RGO).
Zdjęto godła, flagi, zakazano obchodzenia świąt państwowych (jak 03.V, 11.XI, 15.VIII).
Wszystko objęto głęboką cenzurą, **nawet w modlitewnikach z okresu okupacji w Litanii Loretańskiej usunięto zwrot „Królowo Korony Polski”.
Zredukowano szkolnictwo. Istniały jedynie szkoły powszechne i zawodowe…
… i Akademii Górniczej. Przybyło wówczas 183 profesorów, którzy zostali aresztowani i wywiezieni do obozu w Sachsenhausen. Od czerwca 1939 do sierpnia 1942 w Palmirach rozstrzelano 6 tysięcy osób, zginęli tam między innymi:
- Maciej Rataj,
- Mieczysław Niedziałkowski (założyciel PPS).
Niemcy tworzyli obozy koncentracyjne. W maju 1940 założono Auschwitz.
Niemcy organizowali łapanki. Polaków traktowano jako zakładników i rozstrzeliwano za Niemców, lub wywożono do Rzeszy na przymusowe roboty. Początkiem 1941 na terenie Niemiec znajdowało się ok. 800 tysięcy obywateli Polski. Niemcy wyjątkowo tępili Żydów. Tych, którzy służyli w wojsku polskim w kampanii wrześniowej, rozstrzeliwano. Potem Niemcy tworzyli getta, otoczone murem, drutem kolczastym, gdzie Żydzi mieli obowiązek pracy. Żydzi zostali oznakowani…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz