Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecka - strona 1 Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecka - strona 2 Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecka - strona 3

Fragment notatki:

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką Traktat o przyjaźni i granicy 28 IX 1939 III Rzesza i ZSRR zawarły w Brześciu Traktat o przyjaźni i granicy, korygujący ustalenia tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow. W wyniku tego Litwa znalazła się w sowieckiej strefie wpływów zaś Niemcy zwiększyły swoją strefę wpływów w Polsce do Bugu. Podział ziem Polski Po niemieckiej stronie granicy znalazło się 48,5% obszaru II Rze­czypospolitej i około 20,4 mln ludności, w tym zaledwie 6,4% Niemców, po stronie radzieckiej - 50% terytorium i około 14,3 mln ludności, z czego około 40% stanowili Polacy. Na terenie zajętym na razie przez Litwę (Wileńszczyzna przekazana Litwie przez ZSRR w zamian za przyjęcie 30 - tysięcznego garnizonu oraz przekazanie eksterytorialnej linii kolejowej), obejmującym około 1,5% obszaru Polski przedwrześniowej, znajdowało się około 0,5 mln osób, w tym około 60% Polaków. Część ziemi Polski Niemcy wcielili do III Rzeszy (objęły one województwo pomorskie, poznańskie, śląskie, większą część łódzkiego, zachodnią część krakowskiego, zachodnią i północną część Mazowsza, część woj. kieleckiego, powiat suwalski - w sumie 92 tys. km 2 ). Z reszty ziem Polskich Niemcy stworzyli Generalną Gubernię (obszar 96 tys. km 2 , stolica w Krakowie, gubernatorem gen. Hans Frank). obszar ten miał być rezerwuarem taniej siły roboczej dla Rzeszy, rodzajem zamieszkanej przez Polaków niemieckiej kolonii w centrum Europy.
Sowieci na zagarniętych terytoriach zorganizowali 22 października 1939 r. wybory do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (stolicami tych obszarów Lwów i Białystok). Wybrane w warunkach terroru zwracają się do Rad Najwyższych Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SRR o przyłączenie dawnych polskich Kresów do tych republik.
Początek prześladowań Okupacja niemiecka październik 1939 roku - akcja Tannenberg - Niemcy aresztowali i następnie zamordowali ponad 16 tys. osób - przedstawicieli elity intelektualnej. wysiedlenia do Polski centralnej ludności z ziem wcielonych do III rzeszy (ok. 2 mln Polaków). Polityka bezwzględnej germanizacji. Luty 1940 roku - utworzenie pierwszego getta w Łodzi; 160 tys. osób stłoczoonych na czterech kilometrach kwadratowych Aresztowania: po kapitulacji Warszawy - prezydent stolicy Stefan Starzyński; 6 listopada - profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego (183 osoby); 9 listopada - pierwsza uliczna łapanka w Lublinie. Władze niemieckie zamknęły wszystkie szkoły wyższe i średnie oraz instytucje kultury. Zostały tylko szkoły podstawowe i zawodowe. 26 grudnia 1939 roku - w Wawrze pod Warszawą rozstrzelano 107 osób w odwecie za napad na niemieckiego żołnierza. Druga fala terroru nastąpiła w połowie 1940 r. pod kryptonimem „Akcja AB”. W jej trakcie rozstrzelano w rejonie Puszczy Kampinoskiej wielu wybitnych reprezentantów społeczeństwa pol­skiego, m.in.: Janusza Kusocińskiego, Mieczysława Niedziałkowskiego i Macieja Rataja.


(…)

… się oni do wysłania ok. 300 tys. Żydów z Warszawy. Wynikająca z korzyści politycznych
Niezawiniona
Bandycka - była ona wywołana chęcią zemsty. Była to kolaboracja okresu przejściowego. Kolaboranci tacy donosili na Polaków. Armia Czerwona w tym okresie pozwalała na napady, pobicia i mordy. Ofiarami tego byli posiadacze ziemscy, policjanci i wojskowi na Kresach Wschodnich. Na terenach okupacji Niemieckiej…
… koncentracyjnych lub przesiedleńczych i warunkowaniu ich zwolnienia podpisaniem niemieckiej listy narodowościowej. Rząd na uchodźstwie oraz biskup diecezji śląskiej ks. Stanisław Adamski przekonywali, żeby przyjmować volkslistę w celu uniknięcia zagłady biologicznej. Odmiennie sytuacja kształtowała się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie przypadki podpisania volkslisty były nieliczne…
… kulturę niemiecką, zachowujące się biernie. Eingedeutschte - osoby autochtoniczne, uważane przez Niemców za częściowo spolonizowane (główny nacisk na Ślązaków i Kaszubów - odmowa podpisania volkslisty mogła być uznana za „zdradę rasy)
Rückgedeutschte - osoby narodowości polskiej uznane za wartościowe rasowo, działające na rzecz III Rzeszy (m.in. kolaboranci). Zaliczeni do I i II grupy otrzymywali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz