Sądy na ziemiach polskich pod okupacjami okupacjami latach II wojny swiatowej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy na ziemiach polskich pod okupacjami okupacjami latach II wojny swiatowej. - strona 1

Fragment notatki:

. Sądy na ziemiach polskich pod okupacjami okupacjami latach II wojny swiatowej.
Sądownictwo na ziemiach wcielonych do Rzeszy
- funkcjonowały sądy powszechne, specjane i tajne
- ustrój powszechnych regulowany przez dekret ministra sprawiedliwości z listopada 1940 - sadownictwo na ziemiach włączonych do rzeszy zunifikowano zgodnie z ustrojem sądów niemieckich
- najnizszą instancją był sąd powiatowy
- krajowy wyższa - obejmujący obszar rejencji
- wyśze sady krajowe działały w okregacj Rzeszy i prowincjach
- sądy specjalne utworzono jeszcze w okresie prowadzenia działań wojennych - sady wojenne polowe, rozstrzygające sprawy o szpiegostwo; wojskowe sądy doraźne - sprawy o działania partyzanckie i posiadanie broni, z czasem kompetencje przejęły sady cywilne specjalne, powołane pierwotnie do rozpatrywania przestępstw popełnionych na obszarze działań wojennych
- Najwyśzym Sądem Specjalnycm był Trybunał Ludowy w Berlinie, sądzący w sprawach politycznych
- doraźne sady policyjne - od 09.1939, na podstawie przyznanych gestapo uprawnień jurysdykcyjnych; skład: kierownik urzędu policyjnego policyjnego 2 mianowanych przez niego ławników; orzekały w sprawach Polaków i Żydów oskażonych o działalność na szkodę Rzeszy i jej obywateli, wymierzając w prwie każdym przypadku karę śmierci
Sądownictwo w Generalnym Gubernatorstwie
- do 26.10.1939 sądy wojskowe, w ich miejsce nowa opierająca się na kryterium narodowościowym struktura sądownictwa niemieckiego niemieckiego polskiego
- sądy niemieckie dzieliły się na powszechne - dwuinstancyjne ( w I sąd niemiecki, w II wyższy sąd niemiecki); specjalne - właściwe dla rozpatrywania spraw szczególnych
- utworzono policyjne sady doraźne - dowódca policji bezpieczeństwa lub porządkowej, oraz 2 urzędników policyjnych
sądom niemieckim podlegali Reichsdeutche, Volksdeutsche, osoby prowadzące działalność przeciwko Rzeszy, jej obywatelom oraz władzom GG
- sądy polskie: grodzkie, okręgowe i apelacyjne, właściwe w sprawach nie należących do właściwości rzeczowej sądów niemieckich, postępowanie dwuinstancyjne, wyroki podlegały kontroli Wyższego Sądu Niemieckiego
Sądownictwo na ziemiach anektowanych przez ZSRR
- ustrój sądów radzieckich zgodny z konstytucją ZSRR
- na najniższym szczeblu funkcjonowały rejonowe sądy ludowe, wybierane przez obywateli na okres 3 lat
- wyższe były sądy obwodowe, kadencja 5 lat
- na szczeblu republiki utworzono sąd Najwyższy, wybierany na 5 lat przez Radę Najwyższą Republiki
- ich działalność nadzorował i kontrolował Sąd Najwyższy ZSRR, odrębne uprawnienia jurysdykcyjne otrzymały organy bezpieczeństwa wewnętrznego podległe NKWD
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz