Historia Polski XX wieku - strona 10

Wykład - Wybory do Sejmu I kadencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wybory do Sejmu I kadencji - układ sił politycznych 5 listopada 1922 r. odbyły się w całym kraju wybory do Sejmu pierwszej kadencji. Wzięło w nich udział około 68% uprawnionych (najwięcej na zachodzie, najmniej na Kresach). W wyborach tych z 19 list wybrano 444 posłów, ponieważ głosowanie było prop...

Wykład - Wybory do Sejmu Ustawodawczego 1947

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Wybory do Sejmu Ustawodawczego 1947 Atmosfer przedwyborcza Realna władza w rękach komunistów, którzy wzmocnili instytucjonalne podstawy rządzenia Obrady KRN - przerywanie wystąpień działaczy PSL Ordynacja wyborcza zaprzecza rzekomemu wzorcowi z 1922 Prawo wyborcze może zabrać obwodowa

Wykład - Zjednoczenie ruchu robotniczego 1948 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Zjednoczenie ruchu robotniczego1948. W ramach koncesjonowanej PPS tendencje autonomiczne- nastepnym etapem totalizacji władzy „zjednoczenie” ruchu robotniczego Wstępem do tego procesu był pokazowy proces zarządu WiN w grudniu 1947 Staranie udowodnienia powiązań niezależnych socjalistów ze zbrojny...

Wykład - Drugi gabinet Witosa i wypadki krakowskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Drugi gabinet Witosa i wypadki krakowskie W okresie w którym powstał rząd Witosa, sytuacja w kraju była bardzo trudna, a nowy rząd pozostawał bezczynny. Na skutek złej sytuacji finansowej kraju ustąpił ze stanowiska ministra skarbu Władysław...

Wykład - Armia Krajowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Armia Krajowa - struktura i działalność. Armia Krajowa powstała 14 II 1942 z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. Miała ona podjąć akcję scalania polskiego podziemia wojskowego. Na czele AK stanął gen. Grot - Rowecki. Kraj został ...

Wykład - komuniści polscy w ZSRR

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

KOMUNIŚCI POLSCY W ZSRR W początkowej fazie wojny Stalin nie zamierzał wykorzystać polskich komunistów w jakiś specjalny sposób. Zależało mu bowiem na utrzymaniu dobrych stosunków z Hitlerem oraz utrwaleniu swoich dotychczasowych zdobyczy terytorialnych, tj. wschodniej Ukrainy i Białorusi. W efekci...

Polska w latach 1945 -1989

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2478

Sytuacja społeczno-polityczna Polsce 1945-1947 1. Sytuacja społeczna 2. Sytuacja polityczna Ustrój polityczny Polski 1944-1952 1. Ustrój do uchwalenia małej konstytucji 2. Ustrój 1947-1952 a) Sejm b) Prezydent c) Rada Państwa Sytuacja społeczno-polity czna 1947-1955 1. Sytuacja społeczna 2....

Historia Polski 1914 - 1939

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1141

Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego a) prorosyjska b) proaustriacka c) rewolucyjna Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw w I wojnie światowej 1. Przyczyny 2. Stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej 3. Skutki Polski czyn zbrojny w latach I wojny...

II wojna światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

Wojna obronna 1. Porównanie sił walczących 2. Etapy kampanii wrześniowej a) bitwa o główną linię obrony 1-6 września b) próby utrzymania frontu na linii Narwii i Sanu 7-17 września c) obrona pojedynczych punktów oporu 18 września - 5 października 3. Straty Polityka okupantów na ziemiach polsk...

Kampania wrześniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1841

KAMPANIA WRZEŚNIOWA Wojnę rozpoczął 1 września 1939 o godzinie 4.45 atak niemiecki na pozycje polskie rozmieszczone wzdłuż granic, od Morza Bałtyckiego po Karpaty (1600 km) . ...