Historia Polski XX wieku - strona 11

I Wojna Światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

I Wojna Światowa była dla Polski wielką szansą. W wojnie powszechnej wszyscy widzieli szansę na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od 1815 roku trzej zaborcy stanęli przeciwko sobie. Jedność zaborców gwarantująca nieistnienie Polski przestała istnieć. W Polsce powstała kwestia - jak należy ...

PRL w pigułce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2681

PRL Co się nie zmienia w systemie od 1945 do 1989? NIEDEMOKRATYCZNY SYSTEM - cecha przewodnia W 1944 na skutek sposobu, w jaki kończy się wojna (Rosja Radziecka wygrywa i aby wejść do Niemiec Wsch. Musi przejść przez Polskę), komuniści przejmują władzę. Partia komunistyczna (PPR do 1948, PZPR od ...

PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099

☻Ludność W lutym 1946r. ludność nowej Polski wynosiła 23,9mln osób- spadek o ponad 30%. Straty dotknęły głównie ludność miejską. Związane to było z prawie całkowitą eksterminacją ludności żydowskiej zamieszkującej miasta jak i ubytkiem inteligencji. Wiele osób z wykształceniem medycznym i prawniczy...

Społeczeństwo PRL-u

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2562

Społeczeństwo PRL-u Społeczeństwo(PWN)-potocznie ogół obywateli danego kraju; w naukach społ. za społeczeństwo uważa się zbiorowość zorganizowaną, którą charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień złożoności, trwałe poczucie odrębności od innych zbiorowości tego rodzaju i względną intensywność oddział...

Historia Polski XX wieku-wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1155

Historia Polski XX wieku Wykład I Podręczniki: „Historia Polski 1914-2003” - Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert) „Historia polityczna Polski po 1945 r.” - Jerzy Eisler seria zeszytów „Dzieje PRL” (1945-1989) Egzamin: pisemny Specyfika Polski po II wojnie światowej: zostaje zbudowana konstruk...

Scena polityczna w Polsce powojennej-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

Wykład II Scena polityczna w Polsce powojennej PPR (Polska Partia Robotnicza) - Z początku partia nie jest specjalnie eksponowana. Jej przywódcy przyzwalają lub nie na funkcjonowanie innych ugrupowań na polskiej scenie polityczne...

Państwo a Kościół (lata 1948-1953)-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Wykład III Państwo a Kościół (lata 1948-1953) Władza sięga po całą gamę środków politycznych. Jest to na przykład aresztowanie Wyszyńskiego. W 1945 r. nastąpiło wypowiedzenie konkordatu Watykanowi. Władze uznały, że w latach 1939-1945 Państw...

Cechy systemu totalitarnego-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Wykład IV Cechy systemu totalitarnego W 1956 r. w przestrzeni politycznej dochodzi do zmiany. Model państwa totalitarnego (Związek Radziecki, Korea Północna, Kuba) osoba wodza: przywódca - założyciel, twórca istniejącego systemu, modelu (Rosja); ów przywódca dzierży bezwzględnie prawie całą wład...