Państwo a Kościół (lata 1948-1953)-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo a Kościół (lata 1948-1953)-wykład  - strona 1 Państwo a Kościół (lata 1948-1953)-wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład III Państwo a Kościół (lata 1948-1953) Władza sięga po całą gamę środków politycznych. Jest to na przykład aresztowanie Wyszyńskiego. W 1945 r. nastąpiło wypowiedzenie konkordatu Watykanowi. Władze uznały, że w latach 1939-1945 Państwo Kościelne zachowywało się niezgodne z zapisanymi w nim regułami.
Zdecydowaną większość społeczeństwa (ponad 60%) reprezentował Kościół. Władze musiały się skupić na prowadzeniu odpowiedniej ateizacyjnej kampanii. Jej celem było odciągnąć młodych ludzi od Kościoła i uzależnić go od władzy - podporządkować Kościół systemowi.
Kościół stanowił dla rządzących alternatywę światopoglądową. W ich intencji nie leżało zniszczenie religii, a ograniczenie religijności. Władza stosuje szereg różnych sztuczek, aby objąć nauką religii jak najmniejsze grono młodych obywateli. Religia nie jest wycofana, zrobi to dopiero Gomułka na początku lat 60-ych. Cel - odpublicznienie Kościoła. W przypadku innych krajów komuniści „uporali się” z Kościołem 4 lata szybciej.
W 1949 r. prymasem zostaje kardynał Stefan Wyszyński. Widzi co się dzieje i postanawia wchodzić w kompromisy. Nie chce konfliktów. Ustępuje tam, gdzie ustępstwo nie naruszy tożsamości duchowej Kościoła.
1950-1953 - finalna rozgrywka Wiosną 1950 r. władze skłaniają Kościół do podpisania porozumienia. Chcą sprawdzić na ile da się podporządkować. Wyszyński godzi się na wszystko to, czego wymagają rządzący. W porozumieniu nie ma żadnych ustępów, które wpływałyby pozytywnie na aspekt obecności - funkcjonowanie Kościoła. Nie zyskuje nic, czego do tej pory nie miał. Porozumienie stanowi m.in.:
Ambona nie może być miejscem, z którego płyną idee polityczne;
Kościół nie może solidaryzować się z wsią, która jest przeciwko kolektywizacji, ani opowiadać się przeciwko niej.
Elementy polityki:
Represje stosowane ze strony władzy mają pokazać jej stanowczość. Na początku wytaczano księżom procesy z absurdalnymi oskarżeniami, najczęściej o przestępstwa finansowo-gospodarcze (handel walutą itp.). Zapadają jednak wyroki (nawet śmierci), co ma deprecjonować Kościół.
Zmiana ustawodawstwa - 9 lutego 1953 r. zostaje ogłoszony dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Władze zyskują prawo decydowania o tym, kto zajmie określone funkcje w strukturach Kościoła (np. funkcja biskupa).
Tworzenie organizacji „księży patriotów”, którzy deklarują poparcie dla idei socjalizmu, angażują się w uroczystości państwowe, takie jak np. podchód 1-majowy. Księża byli często przymuszani do wstępowania w szeregi takich organizacji. Jest to ruch o charakterze agenturalnym.
Wydawanie prasy oraz literatury „katolickiej”, która pozostaje w zgodzie z ideami głoszonymi przez władze.


(…)

… pewne wzorce relacji międzyludzkich - zbiorowa produkcja lub wspólna walka ku osiągnięciu jakiegoś celu.
W 1949 r. odbył się zjazd w Szczecinie, gdzie ogłoszono stalinizację literatury. Socrealizm jest kategorią obligatoryjną. Jeżeli ktoś chciał upublicznić swoją twórczość, musiał się podporządkować zasadom socrealizmu.
W rezultacie środowisko artystyczne potępiło socrealizm i stalinizm.

…. umiera Stalin. Po jego śmierci następuje w Polsce apogeum stalinizmu.
Represje
Następuje nasilenie represji w systemie stalinowskim. Aparat ulega rozbudowie.
Mit wielkości policji - towarzyszy każdemu systemowi totalitarnemu. W związku z czym opór i występowanie przeciwko niemu nie ma sensu. Pokazowe procesy są dowodem na istnienie potencjalnego zagrożenia dla systemu.
Deprecjacja oskarżonych (np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz