PRL-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRL-opracowanie - strona 1 PRL-opracowanie - strona 2 PRL-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

☻Ludność W lutym 1946r. ludność nowej Polski wynosiła 23,9mln osób- spadek o ponad 30%. Straty dotknęły głównie ludność miejską. Związane to było z prawie całkowitą eksterminacją ludności żydowskiej zamieszkującej miasta jak i ubytkiem inteligencji. Wiele osób z wykształceniem medycznym i prawniczym było pochodzenia żydowskiego.
Polska miała nowy zarys terytorialny. Na nowo była tworzona struktura społeczna. Ludność przenosiła się ze wsi do miast. Nie była związana z nowym miejscem, co było dla władzy pozytywne. Rozbicie dawnych społecznych struktur społecznych i terytorialnych ułatwiło manipulowanie nimi.
☻Polityka prowadzona przez władzę Polityka, którą prowadziła władza po 1945r. to polityka odsuwania wyborów. Chciała w ten sposób wyeliminować opozycję i pozyskać wieś i sympatię społeczną. Reforma rolna 06.09.1944r.- uchwalono dekretu o wykonaniu reformy rolnej. Nie był to akt reformujący wieś, ale działanie polityczne realizowane metodami gospodarczymi i ekonomicznymi. Ponieważ władza komunistyczna nie cieszyła się zaufaniem to akt został wprowadzony w życie bardzo szybko. Miało to na celu pozyskanie wsi i pokazanie jakim dobrem była władza, która wprowadziła 1. reformę rolną w 1919r. Reforma rolna z 1944r. adresowano do rolników małorolnych. Miało to zlikwidować niekorzystny stosunek wsi do władzy komunistycznej. Reforma ta była również wymierzona przeciw stronnictwu Mikołajczyka. Skutki reformy: zabranie ziemi ziemiaństwu i danie jej chłopom.
Pozyskiwanie inteligencji Pozyskiwanie środowisk inteligenckich przez władzę w latach 1945-47 prowadzone było poprzez tzw. łagodną rewolucję. Władzę nie interesowało to, co kto robił przed wojną. Zaczęto także rozbudowywać szkolnictwo- upowszechnienie oświaty( była bezpłatna).
Prowadzono także politykę kulturalną, która miała pozyskać inteligencję. Powołana do życia wiele czasopism, np.: „Odrodzenie”, „Kuźnica”. Prowadzono aktywną politykę wydawniczą, np.: założono Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik'.
Zauważono potrzebę odbudowania miast, co było aprobowane przez inteligencję, która nadal była nieufna w stosunku do komunistów.
Literaci zostali zaproszeni do współpracy dyplomatycznej, co miało im zrekompensować wojnę. Brak niechęci środowisk intelektualnych do władzy.
☻Opozycja Część środowisk, która brała udział w wojnie uważała, że z władzą nie trzeba walczyć politycznie, ale zbrojnie. Większość walczących oddziałów były to oddziały poakowskie. Uważały, że władza była obca i przejęła władzę siłą→ trzeba z nią walczyć. Był to jednak element samoobrony- chciano uniknąć więzienia. Nie byli oni realnym zagrożeniem, ponieważ komuniści dysponowani większą siłą, m.in. powołali do życia Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który miał za zadanie walczyć z podziemiem.


(…)

… twórczości artystycznej
sztuka ma budować kult jednostki- afirmacja systemu władzy
powieści socrealistyczne- oparte na jednakowym schemacie
Realizowanie tej polityki umożliwiało zaistnienie w świecie artystycznym- była to narzucona z góry konwencja. W 1949r. w Szczecinie odbył się Zjazd Literatów Polskich, pod przewodnictwem Włodzimierza Sokorskiego.
☺Polityka wobec Kościoła Polityka podporządkowania…
… kulturę.
- Kult jednostki- polityczna funkcja jednostki była szeroka. Praktycznie skupiała w jednym ręku wiele władz. Podstawową funkcją przywódców państw socjalistycznych było kierowanie partią. Często przyjmowali funkcję najwyższego wojskowego, np. Stalin miał stopień generalissimusa.
- Element przynależny wodzowi- partia: działała na zasadzie monopolu- była projektodawcą polityki. Z założenia…
… został Bolesław Bierut, a premierem Józef Cyrankiewicz. Ustawy jałtańskie zostały wykonane. Mikołajczyk wyjechał z Polski i nastąpiła pełnia władzy komunistycznej. ☻Referendum
Ważność referendum porównywalna jest z wyborami. Jest to: test polityczny dla komunistów- dowodzi ich niepopularności→ trzeba je sfałszować
dowód siły Mikołajczyka wyrok polityczny na Mikołajczyka- oficjalny wynik referendum przesądza…
… znaczącej obecności jego i opozycji na scenie politycznej.
Bezpośrednie konsekwencje wyborów:
powołanie nowego rządu- szefem rządu zostaje Józef Cyrankiewicz wykształcenie nowego fundamentu instytucjalnego/ustawodawczego- jest to zmodyfikowana ustawa z 1921r. Sejm ma uchwalić nową Konstytucję, ale dopóki tego nie zrobi ma obowiązywać Konstytucja z 1921r. uzupełniona o
• manifest PKWN
•rezultat referendum…
… gwarantował szerokie wolności, których nikt nie przestrzegał.
Rola Sejmu- w Ustawie była wymieniona na pierwszym miejscu, a w rzeczywistości był instytucją fasadową. Szef Rządu (Józef Cyrankiewicz) był w drugim szeregu władzy, był tylko wykonawcą. Obrady były zwoływane bardzo rzadko, sesje były krótkie i służyły tylko do przeprowadzenia procesu legislacyjnego. Członkowie Sejmu byli odpowiednio dobrani…
…- nacjonalizacja była rozpoczęta w styczniu 1946r.
3. pytanie: Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?- nie dotyczyło granicy wschodniej.
Mikołajczyk nie mógł odpowiedzieć 3x tak→ wybrał pytanie nr 1 na nie, ponieważ jako wicepremier nie mógł głosować przeciw granicy swojego kraju.
Wyniki referendum:
Oficjalne:
1.pytanie- 68% tak
2.pytanie- 77% tak
3.pytanie…
…. Ma to zagwarantować obsadzenie kluczowych stanowisk przez przedstawicieli partii komunistycznej.
we wrześniu 1947r. odbywa się w Szklarskiej Porębie konferencja. Jej celem jest skoordynowanie polityki prowadzonej przez partie komunistyczne, do tego zostaje powołane Biuro Informacyjne. Rzeczywisty celem jest wprowadzenie wewnętrznego sterowania i prowadzenie określonej polityki, która zostanie narzucona przez Moskwę…
… stalinizmu. Wielu ludzi mogło się z nim identyfikować. Był on sobą, która mogła uwiarygodnić partię. 19.10.156r. odbyło się VIII Plenum Komitetu Centralnego. Ochab dobrowolnie usunął się z funkcji 1. sekretarza. Jego następcą został Władysław Gomułka. Apogeum destalinizacji:
Wyeliminowanie z partii najbliższych współpracowników Bieuta:
05.1956r. dobrowolnie ustąpił Jakub Bergman
10.1956r. Hilary Minc
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz