Ewolucja wewnętrzna PRL-u

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja wewnętrzna PRL-u - strona 1 Ewolucja wewnętrzna PRL-u - strona 2 Ewolucja wewnętrzna PRL-u - strona 3

Fragment notatki:

10. EWOLUCJA WEWNĘTRZNA PRL-u : Od stalinizmu, do okresu „gierkowskiej liberalizacji”. A/ Powstanie PZPR, „bitwa o handel”, plan 6-letni, nasilenie walki z Kościołem-aresztowanie Wyszyńskiego, początki stalinizacji. POWSTANIE PZPR: do 1948 roku w koncesjonowanym PSS wyeliminowano bardziej niezależnych działaczy. We wrześniu 1948 roku w PPR doszło do walk frakcyjnych na tle uznania roli PPS w okresie międzywojennym . Gomułka oskarżony o odchylenie prawicowo - nacjonalistyczne ustąpił z funkcji sekretarza generalnego PPR . 15 - 21 grudnia 1948r. - na kongresie zjednoczeniowym PPR i PPS koncesjonowanego komuniści powołali POLSKĄ ZJEDNOCZONĄ PARTIĘ ROBOTNICZĄ , z przewodniczącym Komitetu Centralnego B.Bierutem i członkami Komitetu Centralnego: J.Bermanem, J.Cyrankiewiczem, E.Ochabem, R.Zambrowskim. PLAN 3 - LETNI (1947 - 1949). PROGRAM: likwidacja zniszczeń wojennych, scalanie ziem odzyskanych, podniesienie stopy życiowej ponad poziom sprzed wojny. DECYZJE WŁADZ PODCZAS REALIZACJI PLANU: umowy kontraktowe z rolnikami na mięso, zboże itp., BITWA O HANDEL - walka z indywidualną przedsiębiorczością i przejęcie wpływu w ruchu spółdzielczym, utworzenie państwowych banków - NBP, PKO. REZULTATY: wyraźny wzrost dochodu narodowego, odbudowa przemysłu stoczniowego i samochodowego, ogólny sukces (jedyny plan zrealizowany z Polsce Ludowej) wynikał z ogromnego poświęcenia społeczeństwa w pierwszych latach odbudowy kraju. PLAN 6 - LETNI (1950 - 1955) ZAŁOŻENIA: znaczny wzrost produkcji przemysłowej oraz dochodu narodowego, budowa przemysłu ciężkiego, przyspieszenie kolektywizacji wsi, stworzenie gospodarki intensywnej. REALIZACJA PLANU: pomyślne rezultaty w pierwszym roku, wynikające z poprzednich działań inwestycyjnych i urodzaju; budowa gigantów przemysłowych (huta pod Krakowem, zakłady chemiczne w Oświęcimiu), ekstensywny rozwój przemysłu (słaba wydajność pracy, przestarzałe technologie), wprowadzono obowiązkowe dostawy produktów rolnych (pół ceny), przymusowo rozwijano spółdzielnie rolnicze, które miały być krokiem w kierunku kolektywizacji, wprowadzono ogromne podatki, rzekomo potrzebne dyktaturze proletariatu, w 1950 wymiana pieniędzy z utratą 2/3 wartości. POCZĄTKI STALINIZACJI, CECHY PAŃSTWA STALINOWSKIEGO. Polska w okresie stalinowskim była państwem uzależnionym politycznie i gospodarczo od ZSRR, panował kult Stalina oraz osiągnięć radzieckiej ekonomii, kultury, nauki. Jako kanon w sztuce narzucano ten zgodny z partyjnymi dogmatami, a mianowicie sztukę socrealistyczną. Partia kontrolowała działalność naukową, kreowaną na wzór radziecki (1952 - utworzenie Polskiej Akademii Nauk). Od 1954roku niewielkie poszerzenie swobód twórczych.

(…)

…, liberalizacja polityki naukowej i kulturalnej.
21 października 1956 na VIII Plenum wybrano Gomułkę I Sekretarzem KC PZPR, a zwolennicy stalinizmu „przepadli”.
REZULTAT POLSKIEGO PAŹDZIERNIKA 1956.
Zwolniono z więzienia kardynała Wyszyńskiego, odnowiono umowę państwo - Kościół.
Powrót Polaków z ZSRR na podstawie umowy, procesy zbrodniarzy, rehabilitacja więźniów politycznych.
Istotne zmiany kadrowe w wojsku…
… zagranicznym.
Poręczono ochronę własności osobistej obywateli.
Władzę państwa stanowiły: SEJM, RADA PAŃSTWA, RADY NARODOWE, RZĄD I MINISTERSTWA. (brak tu trójpodziału władzy).
Do najważniejszych obowiązków obywateli należały socjalistyczna dyscyplina pracy oraz czujność wobec wrogów.
C/ UKŁAD WARSZAWSKI 14 maja 1955r. Podpisany został w WARSZAWIE przez ZSRR i kraje Demokracji Ludowej (Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Rumunia, NRD, Polskę, Węgry).
Deklarowano w nim przyjaźń, współpracę, pomoc wzajemną w wypadku napaści zbrojnej w Europie.
Najważniejsze Zjednoczone Dowództwo Wojsk Układu Warszawskiego objęli oficerowie radzieccy, jako pierwszy marszałek I. Koniew.
Siły układu skupiły 200 dywizji sowieckich oraz 81 dywizji państw satelickich.
Układ Warszawski ostatecznie rozwiązany 31 marca 1991 roku.
D/ 1956r…
… roku. Rozpoczął się okres MAŁEJ STABILIZACJI CZASÓW GOMUŁKOWSKICH.
E/ RZĄDY GOMUŁKI W LATACH 1956 - 1970, powrót do konfrontacji z Kościołem, układ z RFN z 1970.
Od 1957 roku w PZPR walki między dogmatykami a rewizjonistami rozstrzygnięte przez Gomułkę na rzecz przeciwników demokratyzacji systemu ( 1959r. III Zjazd PZPR, ogłosił rewizjonizm największym wrogiem socjalizmu).
W 1957 roku likwidacja tygodnika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz