Praca semestralna - "Władysław Gomułka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca semestralna - Praca semestralna - Praca semestralna -

Fragment notatki:Praca została oceniona przez wykładowcę na 5.0


(…)

… kilkadziesiąt robotników walczących o chleb Władysław Gomułka został odsunięty od posady I sekretarza, a jego miejsce zajął Edward Gierek. Bibliografia
Jerzy Eisler, Jakim państwem była PRL w latach 1956-1976?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2
Eleonora Salwa-Syzdek, Tadeusz Kaczmarek, Władysław Gomułka i jego epoka, Studio Emka, 2005
Praca Zbiorowa, Historia PRL, wilka kolekcja 1944-1989, tom 7 2009…
… z Chruszczowem, podczas których zrezygnowano z zapłaty za polski węgiel eksportowany do ZSRR za czasów Stalina, uzyskano nowe kredyty i umorzenie starych długów oraz rozpoczęto rozmowy na temat zmiany statusu wojsk stacjonujących w Polsce. Po nakłonieniu Moskwy do podpisania umowy o statusie prawnym wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce, najważniejszym punktem było to, że Armia Czerwona nie miała prawa…
… spełnione, istniały tylko na papierze. Czasowy pobyt Armii Czerwonej w Polsce okazał się pobytem stałym, jeżeli żołnierze radzieccy popełnili jakieś przestępstwo, to poszkodowani nie mogli się bezpośrednio na nich skarżyć, Polska nie miała wglądu w sprawy stacjonującej armii. Rosjanie mieli wiele przywilejów: dysponowali objętymi gruntami, prawie za darmo jeździli koleją, za dewastację nie groziła…
… się wolności sowa i poglądów oraz wolnych wyborów i niezależności od ZSRR. Podczas tego zamieszania rozjuszony tłum zwalił pomnik Stalina i pomaszerował w stronę parlamentu i rozgłośni węgierskiego radia. Dzień po tym na tren Węgier wkroczyła Armia Czerwona, a do zgromadzonych ogień otworzyła węgierska milicja. Po kilkudniowych walkach dzielnice węgierskie zostały zrujnowane. Zryw stłumiono 10 listopada (zginęło 3000 cywilów, a 18 tysięcy zostało rannych). Polscy korespondenci na bieżąco przesyłali nowe informacje. Na polskich ulicach pojawiły się ulotki do popierania węgierskich bratanków oraz puszki z napisem: „na lekarstwa dla Węgrów”. Po tych wydarzeniach w Olsztynie postulowano zmianę nazwy placu Armii Czerwonej na plac Bohaterów Węgierskich. W całym kraju powstawały komitety pomocy Węgrom. 27…
…, czemu sprzyjał chaos, który zapanował wśród funkcjonariuszy departamentu. Działalność kościelna spadła na barki duchowieństwa wiejskiego (dążyli do odnowy życia religijnego, przekonywali do zawierania wyłącznie ślubów kościelnych, nawoływali do zaprzestania pracy w niedziele i święta, nakazywali chrzest dzieci, żądali przywrócenia nauczania religii w szkołach, organizowali pielgrzymki) i zakonnego (od 1955 r…
… się to ze sprzeciwem władz, więc zaczęto w to angażować parafie z całego kraju (proboszczowie musieli zapoznać wiernych ze znaczeniem tej uroczystości, pielgrzymki na Jasną Górę zaczęły wzrastać, klasztor jasnogórski był oblegany). Pod koniec 1955 roku do prymasa przebywającego w Komańczy przybyły tzw. Ósemki, prosząc go o napisanie tekstów ślubów. Tekst do narodu został napisany 16 maja 1956 roku. Odnosił…
… były tylko złudną iluzją i trwały zaledwie kilka miesięcy. Chciał on aby ludzie uwierzyli poprzez dawane im obietnice w zmianę Polski. Rok 1955 był ostatnim z planu sześcioletniego. Narastająca migracja ludności wiejskiej do miast oznaczały pozbycie się nadziei na polepszenie warunków mieszkaniowych. Przyrost naturalny wciąż rósł, brakowało domów, żłobków, przedszkoli i szkół. Budowano natomiast nowe walcownie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz