Wykład - komuniści polscy w ZSRR

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - komuniści polscy w ZSRR - strona 1

Fragment notatki:

KOMUNIŚCI POLSCY W ZSRR
W początkowej fazie wojny Stalin nie zamierzał wykorzystać polskich komunistów w jakiś specjalny sposób. Zależało mu bowiem na utrzymaniu dobrych stosunków z Hitlerem oraz utrwaleniu swoich dotychczasowych zdobyczy terytorialnych, tj. wschodniej Ukrainy i Białorusi. W efekcie: zwalczanie rządu Sikorskiego oraz brak specjalnego oparcia dla polskich komunistów. Sytuacja tych ostatnich w ZSRR nie była łatwa. Po rozwiązaniu KPP nie mogli brać udziału w działalności politycznej. Jedynie Stefan Jędrychowski oraz Wanda Wasilewska zajmowali stosunkowo wysokie pozycje w aparacie władzy.
Natomiast polem ich aktywnej działalności była sfera ideologii. Dla przykładu można podać pismo „Nowe Widnokręgi", wokół którego skupiali się: Wasilewska, Jerzy Putrament, Alfred Lampę. Propagowano na łamach tego czasopisma hasła komunistyczne oraz idee ścisłej współpracy z ZSRR.
W efekcie ich usilnych starań była zgoda Stalina na odtworzenie partii rewolucyjnej w Polsce, ale już pod zmienioną nazwą-Polska Partia Robotnicza. Utworzono jaz komunistów przebywających w ZSRR. Była to tzw. „Grupa Inicjatywna". W jej skład wchodzili: Bolesław Mołojec, Paweł Finder , Marceli Nowotko, etc. Po przeszkoleniu na terenie ZSRR zostali w grudniu 1941r. przerzuceni do Polski. Cała ta akcja była efektem zmiany polityki Stalina wobec Polski. Mianowicie po ataku Niemiec na ZSRR dojrzał swoją szansę na przejęcie kontroli nad całą Polską przy wykorzystaniu uległych sobie komunistów polskich.
Stąd w lutym 1943r. utworzono Komitet Organizacyjny Związku Patriotów Polskich w ZSRR. Organem tej organizacji było pismo „Wolna Polska", w którym propagowano jiasłajowstania niepodległej Polski połączonej sojuszem z ZSRR. Postulowano również utworzenie Polskich i Sił Zbrojnych w ZSRR, tym razem jednak pod zwierzchnictwem Stalina. Pomysł ten uzyskał poparcie Stalina i w efekcie 8 maja 1943r. utworzono 1. Dywizję im. Tadeusza Kościuszki z płk. Zygmuntem Berlingiem na czele. Do końca lipca 1943r. liczyła już l6 tys. żołnierzy. Uznano to za sukces i dlatego w sierpniu 1943r. weszła ona w skład 1. Korpusu PSZ w ZSRR. Na jego czele stanął mianowany na generała Zygmunt Berling, jego zastępcami byli gen. Aleksander Zawadzki i gen. Karol Świerczewski.
Na początku czerwca 1943r. odbył się także I Zjazd ZPP, na którym wybrano władze Związku: Wasilewska, Berling, Bolesław Drobner, Andrzej Witos, Włodzimierz Sokorski, Stanisław Skrzeszewski. Uchwalono także program: organizowanie zbrojnej walki Polaków wraz z Armią Czerwoną, „sprawiedliwe granice na wschodzie" i „piastowskie" na zachodzie miała uzyskać odrodzona Polska, podstawą polityki zagranicznej -sojusz z ZSRR.
Korpus Polski wziął udział już w październiku J 943r. w bitwie pod Lenino. Chciano podkreślić wolę walki ramię w ramię z Armią Czerwoną. Skutki okazały się tragiczne: straty Korpusu wyniosły 25-30%.

(…)

… się za formalną zależnością niepodległego państwa polskiego od ZSRR, inni widzieli natomiast Polskę jako jedną z republik związkowych ZSRR.
Rozpoczęły się działania mające na celu utworzenie przyszłych władz polskich na ziemiach wyzwolonych przez Armię Czerwona. W maju 1944r. do ZSRR przedostała się delegacja Krajowej Rady Narodowej, którą Stalin uznał za przedstawicielstwo narodu polskiego. Natomiast w wyniku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz