Historia Polski 1914 - 1939

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Polski 1914 - 1939 - strona 1 Historia Polski 1914 - 1939 - strona 2 Historia Polski 1914 - 1939 - strona 3

Fragment notatki:

Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego a) prorosyjska
b) proaustriacka
c) rewolucyjna
Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw w I wojnie światowej 1. Przyczyny
2. Stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej
3. Skutki
Polski czyn zbrojny w latach I wojny światowej 1. Geneza
2. Orientacja związana z państwami centralnymi
a) Legiony Polskie
b) Polski Korpus Posiłkowy
c) Polska Siła Zbrojna (Polnische Wehrmacht)
3. Orientacja związana z państwami Ententy
a) Legion Bajoński
b) Armia Polska we Francji - „Błękitna Armia”
4. Oddziały polskie utworzone w Rosji
a) Legion Puławski
b) Dywizja Strzelców Polskich
c) I Korpus Polski
d) II Korpus Polski
e) III Korpus Polski
f) Dywizja Syberyjska
g) 4 Dywizja Strzelców
5. Podsumowanie
Kształtowanie się państwa polskiego w latach 1918-1921 1. Ośrodki władzy na ziemiach polskich jesienią 1918 r.
a) Rada Regencyjna
b) Polska Komisja Likwidacyjna
c) Naczelna Rada Ludowa
d) Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej - rząd lubelski
2. Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego
3. Wybory do sejmu ustawodawczego i mała konstytucja
4. Walki o granice
Walka o granice państwa polskiego w latach 1918-1923 1. Walki o granicę wschodnią
a) koncepcja federacyjna
b) koncepcja inkorporacyjna
2. Walki o granicę południową
3. Walki o granicę zachodnią i północną
Wojna polsko-radziecka 1919-1920; Traktat ryski 1. Geneza wojny polsko-radzieckiej
2. Przebieg wojny
a) walki w 1919 r.
b) wyprawa kijowska
c) kontrofensywa radziecka
d) bitwa warszawska i kontrofensywa polska
3. Postanowienia pokoju ryskiego z 18 III 1921 r.
Sprawa polskiej granicy zachodniej po I wojnie światowej (plebiscyt, powstania) 1. Wielkopolska
2. Górny Śląsk
3. Znaczenie powstań
Ewolucja ustroju politycznego Polski od listopada 1918 do marca 1921 r. 1. Rozwiązanie Rady Regencyjnej
2. Tymczasowy Naczelnik Państwa
3. Mała konstytucja
4. Konstytucja marcowa
Polska w dobie demokracji parlamentarnej (1921-1926) 1. Prace nad konstytucją
2. Zasady konstytucji marcowej (17 III 1921 r.)
a) zasady naczelne


(…)

… III 1921 r.)
a) zasady naczelne
b) władza ustawodawcza
c) władza wykonawcza
d) prawa i obowiązki obywateli
3. Kryzys parlamentarnego systemu rządów
Przewrót majowy w 1926 r. - geneza, przebieg i następstwa prawno-ustrojowe
1. Przyczyny
a) pośrednie
b) bezpośrednie
2. Przebieg
3. Następstwa prawno-ustrojowe
Układ sił politycznych w Polsce po przewrocie majowym
1. Obóz rządzący do 1935 r.
2. Obóz…
…-1939
a) 1926-1930 - od przewrotu majowego do wyborów brzeskich
b) 1930-1935 - od wyborów brzeskich do śmierci Józefa Piłsudskiego
c) 1935-1939 - od śmierci Józefa Piłsudskiego do wybuchu wojny
Sytuacja gospodarcza II Rzeczypospolitej
1. Okresy sytuacji gospodarczej w II RP
2. Kwestia agrarna (reformy rolnej)
3. Reformy finansowe
4. Modernizacja przemysłu i nowe inwestycje w okresie wzrostu…
sanacji po śmierci Józefa Piłsudskiego
a) przyczyny dekompozycji w obozie sanacji
b) podział sanacji na obozy
3. Opozycja antysanacyjna w Polsce 1926-1939
→ Geneza opozycji antypiłsudczykowskiej
a) uwarunkowania działania opozycji w latach 1926-1930
b) uwarunkowania działania opozycji w latach 1930-1935
c) uwarunkowania działania opozycji w latach 1935-1939
→ Działalność opozycji w Polsce w latach 1926…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz