Historia Polski XX wieku - strona 8

Wykład - Ruch socjalistyczny w okresie międzywojennym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Ruch socjalistyczny w okresie międzywojennym Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ruch socjalistyczny nie był jeszcze zjednoczony organizacyjnie, chociaż PPS, PPSD i PPS zaboru pruskiego działały jako jedna siła polityczna. Na kongresie w 1919 r. nastąpiło ich zjednoczenie, a zjednoczona parti...

Wykład - Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce - PPS-WRN,PS,RPPS. PPS-WRN (PPS- Wolność Równość Niepodległość) W wyniku wybuchu wojny konieczne stało się scalenie polskiej sceny politycznej. Już 13 XI 1939 Sikorski powołał organizację scaleniow...

Wykład - rząd Sikorskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

RZĄD SIKORSKIEGO W wyniku internowania władz polskich w Rumunii, prezydent Mościcki korzystając ze swoich uprawnień wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, a sam podał się do dymisji. Również rząd Sławoja-S kładkowskiego zdecydował 6 zakończeniu działalności. W związku z tym prezyden...

Wykład - Rząd Stanisława Mikołajczyka 1943 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Rząd Stanisława Mikołajczyka 1943-1944. Po tragicznej śmierci Władysława Sikorskiego w katastrofie samolotowej 4 VII 1943 r. prezydent Raczkiewcz mianował Naczelnym Wodzem gen. Kazimierza Sosnowskiego, a premierem został 14 VII 1943 r. ludowiec

Wykład - Sejm Ustawodawczy 1919 rok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Sejm Ustawodawczy 1919 - wybory i układ sił Ordynacja do Sejmu została ogłoszona 28 listopada 1918 r.. Została ona oparta na pięcioprzymiotnikowej zasadzie i przyznawała prawo wyborcze wszystkim obywatelom, którzy ukończyli 21 rok życia. Tego samego dnia wydano drugi dekret, zarządzający wybory do ...

Wykład - Stronnictwo Ludowe w latach 1931-39

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

SL w latach 1931-1939; agraryzm, formy walki masowej Stronnictwo Ludowe powstało w 1931 r. jako jeden z efektów konsolidacji opozycji przeciw sanacji i obejmowało następujące partie chłopskie: Stronnictwo Chłopskie, PSL-Wyzwolenie i PSL „Piast”. G...

Wykład - Stalinizacja systemu politycznego do 1956 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Stalinizacja systemu politycznego do 1956 r. Charakterystyka PZPR: „partia nowego typu” oparta na ideologii stalinowsko-leninowskiej, odgrywa decydującą rolę w systemie dyktatury proletariatu. Struktura hierarchiczna - podległość komitetów poszczególnych szczebli - od Biura Politycznego KC, przez...

Wykład - Stosunki państwowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Stosunki państwo - Kościół po roku 1945. TRJN nie uznaje mianowanych przez prymasa Hlonda administratorów apostolskich dla diecezji włączonych do Polski, żąda od Watykanu mianowania nowych biskupów. Watykan decyduje się na nie usu...

Wykład - Stosunki polsko-czechosłowackie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Stosunki polsko-czechosłowackie Inwazja Czeska na Śląsku Cieszyńskim Przekreślając lokalne porozumienie o linii demarkacyjnej, podpisane XI 1918 przez polską Radę Narodową i czeski Narodni Wybor 23 I 1919 wojska czeskie zajęły cały obszar dawnego Ks. Cieszyńskiego aż po Wisłę. Polskie siły skupion...

Wykład - Stosunki polsko-francuskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Stosunki polsko-francuskie 1. Zbliżenie Tuż po wojnie Polska zaczęła zabiegać o poparcie Francji, chcąc mieć silnego sojusznika. To było stanowisko głównie endecji Ze względu na utratę sojusznika w Rosji i rywalizację z Anglią, Francja zgodziła się na sojusz z Polską. Już wcześniej popierała ona ...