Wykład - rząd Sikorskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rząd Sikorskiego - strona 1

Fragment notatki:

RZĄD SIKORSKIEGO
W wyniku internowania władz polskich w Rumunii, prezydent Mościcki korzystając ze swoich uprawnień wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza, a sam podał się do dymisji. Również rząd Sławoja-S kładkowskiego zdecydował 6 zakończeniu działalności. W związku z tym prezydent Raczkiewicz mianował premierem gen. Władysława Sikorskiego 30 września I939r. Był to rząd koalicyjny: z jednej strony przedstawiciele opozycji antysanacyjnej - Sikorski, Stanisław Stroński; z drugiej przedstawiciele sanacji-August Zaleski, Adam Koc, W ciągu następnych dni doszli: Sosnkowski, Gen. Józef Haller, Stanisław Kot, Aleksander Ładoś, Marian Seyda. Dalej pozostał podział głównych funkcji: dla obozu sanacji ,MSZ, urząd prezydenta oraz Komitet Ministrów jo Spraw Kraju: pozostałe ważniejsze funkcje dla obozu antysanacyjnego. W wyniku późniejszych przetasowań wzmocniła się pozycja zwolenników Sikorskiego.
Rząd działał w porozumieniu z prezydentem, który zobowiązał się wykorzystywać swoje uprawnienia tylko po konsultacjach z rządem. Miało to na celu utrzymanie w mocy konstytucji kwietniowej, kontestowanej przez opozycję, aby zachować ciągłość władzy.
Swój program polityczny zawarł w programie z listopada 1939r. oraz deklaracji z 18 grudnia 1939r.. Główne założenia to walka u boku mocarstw o wyzwolenie niepodległej Polski, utrzymanie kontaktów z krajem w celu podtrzymywania nadziei na wyzwolenie.
W swojej działalności politycznej rząd musiał skupić się na czterech głównych zagadnieniach:
1. Stosunki z mocarstwami zachodnimi: miały opierać się na układach zawartych przed wybuchem wojny. Po wrześniu 1939r. rząd dążył do zawarcia układów wojskowych z Francją oraz Wielką Brytanią(WB). Z ta pierwszą zawarto układ 4 stycznia 1940r. odtworzeniu Polskich Sił Zbrojnych. Podstawą finansową były pożyczki od Francji i WB. Do maja 1940r. zdołano zmobilizować około 84 tyś. wojska w 1. Dywizji Grenadierów, 2. Dywizji Strzelców Pieszych, 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich oraz Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Po klęsce Francji rząd ewakuował się do Londynu. Tu 5 sierpnia 1940r.l^rodpisano układ o tworzeniu PSLotniczych oraz PSLądowych. Na obszarze WB zdołano utworzyć 1. Brygadę Strzelców, 16. Brygadę Czołgów, 10. Brygadę Kawalerii oraz kilkanaście dywizjonów lotnictwa. Głównym założeniem rządu było uzyskanie poparcia WB i USA dla idei odtworzenia niepodległej Polski w granicach z 1939r. Okazało się jednak, że sojusz ten był traktowany przez mocarstwa instrumentalnie. Bowiem po ataku Niemiec na ZSRR to właśnie państwo radziecki stało się głównym sojusznikiem Zachodu. Stało to w całkowitej sprzeczności z interesami Polski.
2. Stosunki z ZSRR:(omówione przy pytaniu 'Stosunki polsko-radzieckie w latach II wojny światowej' i 'Układ Sikorski-Maj ski').

(…)

… okupowanego kraju: władza na terenie okupowanej Polski była także areną walki między stronnictwami politycznymi pozostającymi w kraju a rządem Sikorskiego. Dlatego Sikorski rozwiązał Służbę Zwycięstwu Polski utworzoną przez piłsudzcyka Karaszewicza-Tokarzewskiego, a na jej miejsce powołał do życia Związek Walki Zbrojnej ściśle podporządkowany rządowi londyńskiemu. Decyzję w tej sprawie podjął Sodnkowski…
… łączności.
Kolejnym polem konfliktu było stanowisko delegata rządu na kraj. Sikorski nie zgodził się na Delegaturę Zbiorową składającą'się z przedstawicieli stronnictw pozostających w kraju. Ostatecznie pierwszym delegatem został Cyryl Ratajski. Jego miejsce jesienią 1942r. zajął Jao Piekałkiewicz, ale dopiero w maju 1943r. delegatem został Jan Jankowski, przedstawiciel Stronnictwa Pracy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz