Wykład - Stosunki polsko-radzieckie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Stosunki polsko-radzieckie - strona 1 Wykład - Stosunki polsko-radzieckie - strona 2

Fragment notatki:

Stosunki polsko-radzieckie
Rewolucja pażdziernikowa a sprawa polska temat 6.
Wojna polsko-bolszewicka temat 12.
Stosunek Rosjo do odrodzonej Polski
„Ententa wepchnęła między Niemcy i Rosją państwo Polskie, dzielące Niemcy na dwie części i prześladujące ludność niemiecką” Tawarisz Lenin
Traktat Ryski był dla Rosji drażniącą koniecznością i nie zamierzała go respektować (patrz temat 49)
O ile Polska chciała oderwania od Rosji narodów nierosyjskich, o tyle Rosja chciała odebrać Polsce kresy wschodnie (przy pomocy patrii komunistycznych m in.)
Łamanie postanowień traktatu ryskiego przez Rosję
Nie wypłacenie Polsce kontrybucji
Odmowa zwrotu dóbr kultury
Odmowa zwolnienia polskich więźniów
Potępienie aktywności religijnej Polaków
Zaburzenia na kresach wschodnich
1924 delegat Ros. Podczas rozmów z Anglikami nakreślił projekt odebrania Polakom Kresów schodnich, co spotkało się z oficjalnym protestem rządu polskiego
z ZSRR przenikały zbrojne oddziały dywersyjne, mające wsparcie miejscowej ludności białoruskiej i ukraińskiej.
3/4 VIII 1924 - atak na przygraniczne miasteczko Stopce
5 IX 1924 terroryści ukraińscy rzucili bombę na prezydenta Wojciechowskiego we Lwowie. Próba zbliżenia z ZSRR
5 X 1925 układy w Locarno
W obliczu tych układów, by uniknąć izolacji rząd Skrzyńskiego proponuje Moskwie zwołanie konferencji w celu unormowania wzajemnych stosunków
Po negocjacjach z państwami bałtyckimi Polska proponuje Rosji zawarcie paktu o nieagresji między Polską, Estonią, Łotwą, Litwą, Rumunią i Rosją. Jednak Rosja odmawia, gdyz widzi w tym sojusz antyradziecki montowany przez Polaków.
Reakcje na przewrót majowy
ZSRR rozpoczęła nagonkę na nowy rząd uważając wydarzenia w Polsce za przewrót faszystowski dokonany w interesie Anglii w ramach frontu antybolszewickiego.
Na granicy z Polską zgrupowano znaczne siły Armii Czerwonej.
ZSRR poparł litewskie dążenia wobec Wilna
Jednocześnie by zdezorientować opinię publiczna, zaproponowano Polsce pakt o nieagresji. Rozmowy przerwało zabójstwo posła ZSRR Piotra Wójka w Warszawie (7. VI 1726). Mimo potępienia tego czynu przez rząd polski, ZSRR obarczyło Polskę odpowiedzialnością i wznowiło nagonkę antypolską.
Protokół Litwinowa
XII 1928 zastępca komisarza spraw zagranicznych ZSRR, Maksim Litwinow zaproponował Polsce podpisanie dwustronnego protokołu, wg. którego pakt Brianda-Kellogga (czyli wyrzeczenie się wojny jako metody prowadzenia polityki 27 VIII 1928) nabrałby mocy dla ZSRR i Polski zaraz po jego ratyfikacji.


(…)

…. Państwa zachodnie decydowały się dać ZSRR taką możliwość, gdyż chciały przeciągnąć ją na swoją stronę w razie konfliktu z Niemcami
Niemcy w odpowiedzi proponują Rosji realizację wspólnych interesów w Europie wschodniej. Też chcą ją mieć po swojej stronie.
10 VII Moskwa otrzymuje ofertę podziału Polski i zapowiedź inwazji. 23 VII Pakt Ribbentrop-Mołotow o podziale strew wpływów (Narew-San-Wisła)
po 1…
…. (szczerość deklaracji budzi duże wątpliwości… he he)
I 1934 - XVII Zjazd WKP(b) - Stalin podkreślał w swym referacie poprawę w stosunkach polsko-radzieckich
5 V 1934 protokół przedłużający pakt o nieagresji na dalsze 10 lat. Rząd radziecki ostatecznie uznał granicę wschodnią Polski a polski MSZ, pan Beck forsował normalizację stosunków ZSRR ZSRR Ruminią oraz wycofanie poparcia ZSRR dla Litwy. Bezskutecznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz