Wykład - Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne - strona 1 Wykład - Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne
24 października 1929 r. - „czarny czwartek” (krach na giełdzie nowojorskiej)
kryzys gospodarczy, który dotknął Polskę był kryzysem nadprodukcji. Był to kryzys ogólnoświatowy:
nastąpił gwałtowny spadek produkcji przemysłowej
w państwach wyżej rozwiniętych kryzys trwał do 1933 r.
Polska wyszła z kryzysu tuż przed II wojną światową (bo była państwem słabiej rozwiniętym)
Przemysł polski:
maleje eksport (o 30%)
następuje spadek produkcji (o 63%)
następuje spadek cen na artykuły przemysłowe (ale ceny artykułów przemysłowych spadają wolniej niż ceny artykułów rolnych)
powstało masowe bezrobocie (1929 - 70 tys., 1930 - 240 tys., 1932 - 560 tys.: w mieście)
bezrobotni otrzymywali bardzo niskie zasiłki (i tylko na 13-17 tygodni)
Handel i finanse
nastąpiło wycofanie lokat kapitałowych z Polski
następuje odpływ kapitałów
Polska ma ujemny bilans płatniczy
Rolnictwo polskie
kryzys rolnictwa w Polsce nastąpił dopiero w 1930 r.
nastąpił spadek cen na artykuły rolne (w latach 1929-1933 aż o 65%)
nastąpiło rozszerzenie się tzw. nożyc cenowych
powstały ogromne długi
szerzyła się nędza (na Kresach Wschodnich i w Galicji pojawiła się nawet groźba głodu)
Interwencja państwa
Początkowo rząd biernie obserwował pogarszanie się koniunktury. W październiku 1932 r. Komitet Ekonomiczny Ministrów nakreślił pierwszy program walki z kryzysem. Zakładał on obniżkę cen przemysłowych, oddłużenie rolnictwa, organizację pomocy dla bezrobotnych i robót publicznych. W marcu 1933 uchwalono ustawę kartelową stwarzającą prawo do ingerencji w porozumienia monopolistyczne. W 1933 r. powstał specjalny Fundusz Pracy, dla organizowania i finansowania robót publicznych. Rosły sumy wypłacanych z budżetu zasiłków dla bezrobotnych. Dzięki akcji oddłużeniowej zmniejszono nieco ciężar długów w gospodarstwach chłopskich. Przeciwdziałając wzrostowi bezrobocia rząd przejmował często udziały w upadających przedsiębiorstwach. Skala i efekty tych działań nie były wielkie, gdyż równocześnie prowadzona polityka deflacji , czyli zmniejszania obiegu pieniędzy, oznaczała ograniczanie wydatków budżetowych.
Skutki społeczne:
zaostrzenie sytuacji społecznej
wzrost napięć społecznych ze względu na pogarszającą się sytuację materialną
liczne protesty robotnicze
1932 - strajkują też chłopi (wstrzymują dowóz żywności do miast, ponieważ następuje dalszy spadek cen)
komplikacja sytuacji w Galicji Wschodniej ze względu na problemy narodowościowe

(…)


Wielki kryzys gospodarczy i jego konsekwencje społeczne
24 października 1929 r. - „czarny czwartek” (krach na giełdzie nowojorskiej)
kryzys gospodarczy, który dotknął Polskę był kryzysem nadprodukcji. Był to kryzys ogólnoświatowy:
nastąpił gwałtowny spadek produkcji przemysłowej
w państwach wyżej rozwiniętych kryzys trwał do 1933 r.
Polska wyszła z kryzysu tuż przed II wojną światową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz