Historia literatury polskiej - strona 2

Szymon Szymonowic, Kołacze i Pomarlica

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2800

Szymon Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, XII Kołacze i XIV Pomarlica „Kołacze” 1. Sielankę rozpoczyna motyw sroki, która zapowiada przybycie gości. Panny oczekujące przybycia pana młodego, robią wyrzuty z powodu jego spóźnienia. ...

Wstep do średniowiecznej pieśni religijnej polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1218

NOTATKI ŚREDNIOWIECZNA PIESŃ RELIGIJNA POLSKA oprac, Mirosław Korolko Wstęp. Geneza pieśni religijnych w językach narodowych. - „pień nabożny” - pieśń religijna w języku narodowym, określenie używane w średniowiecznej Polsce. - pieśni o tematyce religijnej były od początków chrześcijaństwa, któr...

Zagadnienia ze średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 756

Kształt artystyczny Kroniki polskiej Galla Anonima Po pierwszej wojnie światowej toczyła się dyskusja, czy wolno dzieło to określać mianem kroniki. Aleksander Bruckner twierdził wówczas, że słuszniej można by dzieło to nazwać panegirykiem, biografią (Bolesława Krzywoustego), czy nawet powieścią his...

Bogurodzica - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2009

3-10-2012AD BOGURODZICA Wykład- nieobowiązkowy, jeden semestr, brak listy, nowe odkrycia, ciekawostki, najnowsze informacje -dwie pierwsze zwrotki- najstarsze Późniejsze dopisywane, zlepki TROP - średniowieczny, najstarszy zaśpiew w innym języku niż łacina, czy greka w językach narodowych, podc...

Charakterystyka średniowiecza - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 364

10-10-2012AD Co się składa uniwersalizm średniowiecza? -język -fundament ideologiczny - chrześcijaństwo -NIE TEOCENTRYZM! -poglądy na władze duchowa i świecką -aksjologia chrześcijańska -jednolity system szkolny Co wpłynęło na uformowanie się uniwersalizmu? -przyjęcie religii chrześcijańskie...

Kroniki - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

HLP 17.10.2012 Zabytki kronikarskie : - Kronika Galla Anonima - symbolizuje stałą świadomość kulturową -potrzeba spisania dziejów Królestwa. Po raz pierwszy nadanie im formy literackiej . Wcześniej funkcjonowały ustnie- EX AUDITUN. Z Czego korzystał

Średniowieczna poezja łacińska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 994

Średniowieczna poezja łacińska Średniowieczna twórczość łacińska powstająca w Polsce stanowi integralną część naszego piśmiennictwa. Poezja łacińska różni się od wernakularnej formą, określonymi konwencjami literackimi, procesem rozwoju, kręgiem odbiorców, odmienną tematyką. Polska przyjmując chrze...

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, t. I, księga III

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1323

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, t. I, księga III Tytuł: Dworzanin polski, t. I, księga III Autor: Łukasz Górnicki Po raz pierwszy wydane: w 1566 roku Informacje wstępne: Dworzanin polski stanowi po części przekład, a po części

Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism, O poprawie Rzeczpospolitej, o ob...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 896

KSIĘGA I. O OBYCZAJACH Rozdział IV Wielka jest moc obyczajów. - rola i znaczenie obyczajów w życiu, definicja państwa i klasyfikacja ustrojów. „ (…) rzecząpospolitą rządzić muszą dobre obyczaje”. Rozdział V Dobre obyczaje polegają na rozumnym poznaniu i na przywyknięciu do tego, co uczciwe; złe wyn...

Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism: O poprawie Rzeczpospolitej (rozd...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

INFORMACJE WSTĘPNE. -traktat Andrzej Frycza Modrzewskiego, wydany przez krakowską Drukarnię Łazarzową w 1551 roku -należy d grupy renesansowych pism emendacyjnych -pismo miało na celu przedstawienie ówczesnych problemów Rzeczpospolitej i podanie sposobów prowadzących do ich rozwiązania -pisma w...