Charakterystyka średniowiecza - notatki z wykładu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka średniowiecza - notatki z wykładu - strona 1 Charakterystyka średniowiecza - notatki z wykładu - strona 2 Charakterystyka średniowiecza - notatki z wykładu - strona 3

Fragment notatki:

10-10-2012AD
Co się składa uniwersalizm średniowiecza?
-język
-fundament ideologiczny - chrześcijaństwo
-NIE TEOCENTRYZM!
-poglądy na władze duchowa i świecką -aksjologia chrześcijańska
-jednolity system szkolny
Co wpłynęło na uformowanie się uniwersalizmu?
-przyjęcie religii chrześcijańskiej (edykt mediolański 313 - )
Rozłam w społeczeństwie;
Sceptycy (Euzebiusz -przeciw wiedzy pogańskiej do realizacji celów chrześcijańskich ) i apologeci (św. Augustyn, Bazylii wielki - wykorzystać z wiedzy pogańskiej, to co może być pożyteczne, co może pomóc w zrozumienie pisma świętego, pomóc w zbawieniu, podstawowy cel- myśl o zbawieniu)
W jaki sposób wiedza pogańska była przyjmowana przez chrześcijan?
- ruch, który kontynuował wiedze o pogaństwie (encyklopedie- kompendia zbierające wiadomości z różnych dziedzin, bez składu i ładu, nastawione na zbieranie ciekawostek zupełnie fantastycznych) - historia naturalna Tuliusza (?). Znane encyklopedia ;
-Markobiusz
-Izydor z Sewilii -Poecjusz (traktat o pociesze jaką daje filozofia)- podzielił wiedzę według dyscyplin - 7 sztuk wyzwolonych (septem artes liberales)
Irlandia i Szkocja - kultywowanie tradycji cywilizacji starożytnej, kultura monastyczna (kilka tysięcy mnichów w klasztorach), skrybowie kopiowali rękopisy starożytne i średniowieczne, wymieniając się między klasztorami, ocalały manuskrypty, rozwój egzegezy biblijnej (interpretacje ksiąg Starego Testamentu, dokładne tłumaczenie według nich nie oddawały głębi znaczeniowej, znaczenie było ukryte- wykładania alegoryczne- pouczenie moralne, nauka jak należy postępować, wiedza mistyczna o życiu duszy, odczytanie figuratywne - jako zapowiedź przyjścia Chrystusa, np. wyjście Żydów - życie to ciężka droga, przez pustynie, która kończy się nagrodą; dusza wędruje do Boga), wpływ na literaturę - mnisi tradycje celtyckie - wykorzystywali wątki celtyckie do wyrażania myśli chrześcijańskiej (Wizje Tundala) - rozwój gatunek wizji Również Francja, północne Włochy i Niemcy  kontynuowali tradycje, jak Irlandia i Szkocja
Szkoły:
-klasztorne -nauczanie indywidualne, mistrz i jego uczniowie (najwyżej kilku), uczniowie wyizolowani ze świata zewnętrznego
-katedralne- scholastyk miał całą grupę uczniów, mieli kontakt ze światem świeckim, więcej tych szkół
Trupy miasteczkowe Karol Wielki - (VIII/IX) - reforma szkolnictwa ; przy większych parafiach i katedrach w jego Imperium pozakładano szkoły. Wymyślił „Ministerstwo Oświaty” ( Alkuin ”minister' - przywrócenie do nauki łacinę klasyczną)
W szkołach duchowieństwo uczyło na swoje potrzeby, przygotowywało uczniów do życia duchownego, arystokracja- edukacja domowa, system szkolnictwa był zależny od celów religijnych, program podporządkowany pełnym założeniem- uczymy aby wychować przyszłego mnicha, albo księdza.

(…)

… biskupich a nie świeckich ) Pod koniec XII wieku - istniały uniwersitas już w Paryżu, Bolonii, a na początku XII w Orleanie 70 uniwersytetów w Europie do końca XV wieku Z powstaniem uniwersytetów 7 artes liberales staje się najniższym wydziałem, który staje się szczeblem, aby dostać się do prawa, medycyny czy teologii (najmniejsze zainteresowanie, długo trwały)
XII w - ruch translatorski, ożywienie translatoryki, bliskie kontakty ze światem muzułmańskim (Arabowie przekładali dzieła greckie) ; odbicie Toledo - biblioteka  odkrycie dla kultury zachodniej Arystotelesa, Euklides, Ptolemeusz, Hipokrates, Platon. Przekładano najpierw z arabskiego, Arabowie adaptowali dawne myśli greckie, potem zaczęto poszukiwać oryginałów greckich, znaleziono je w południowej Italii  przekłady bezpośrednio z greki. Ewolucja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz